Straight to content

Nieuws & Events

Filter nieuws & events
 • Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Dit rapport maakt duidelijk dat we op het gebied van klimaatverandering al enkele kantelpunten zijn gepasseerd. Voor beleggers is deze recente iteratie van het rapport een urgente oproep om actie te ondernemen. Maar wat moet de financiële sector doen?

 • Domino stenen met hand ter bescherming
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Dekkingsgraadprotectie is actueler dan ooit. Daarom lanceren wij de beschermingsmonitor. Hiermee check je op elk gewenst moment de actuele prijs van dekkingsgraadbescherming. Zo kies je zelf het ideale moment voor het implementeren van deze tijdelijke extra bescherming. Hoe werkt het en waarom is het voor pensioenfondsen belangrijk?

 • Kwartaalrapport duurzaam beleggen banner
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  Het afgelopen kwartaal waren er weer volop ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de obligatiemarkten. Gijs Vereijken zet de belangrijkste marktontwikkelingen op een rij.

 • Logo Het nederlandse pensioenfonds
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) gaat een strategische samenwerking aan met pensioen-, risico- en vermogensbeheerspecialist Cardano en kiest voor de uitvoering van nieuwe pensioenregelingen voor Blue Sky Group. Daarmee is HNPF nu al klaar voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

 • Max Verheijen Cardano
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  Renteswaps zijn gemeengoed geworden voor pensioenfondsen om renterisico te beheersen. Tegenwoordig wordt steeds vaker geëist dat dit onderpand in de vorm van cash. En als de in Europese wetgeving (EMIR) vastgelegde clearingplicht straks ook voor pensioenfondsen gaat gelden, is cash zelfs het enig geaccepteerde soort onderpand. De repomarkt biedt hier soelaas. Max Verheijen gaat in dit artikel dieper in op de vraag of een repomark voldoende is. En kan het de potentieel gevraagde volumes aan?

 • Jorg Sunderman, ACTIAM
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  Jorg Sunderman is per 3 januari 2022 COO en plaatsvervangend CEO van duurzaam vermogensbeheerder ACTIAM, dat onlangs is overgenomen door branchegenoot Cardano Group.

 • 2 pusselstukjes in elkaar vallen
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  Cardano Group bevestigt vandaag de afronding van de overname van duurzaam vermogensbeheerder ACTIAM van Athora Netherlands NV. Na goedkeuring van de toezichthouder en positief advies van de medewerkersvertegenwoordiging kan de transactie nu formeel worden afgesloten.

 • meer, bomen bergen
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  COP 26 – Een briefing door Cardano

  Wat is er gebeurd op COP 26, een jaarlijkse bijeenkomst van regeringen, onder leiding van de VN, om afspraken te maken over maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken? Wat betekent dit voor Nederlandse pensioenfondsen?

 • Logo ACTIAM
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  We zijn verheugd mee te delen dat Cardano Group de Sustainable Investment manager ACTIAM heeft overgenomen. Met deze overname geven we optimaal invulling aan onze ambitie om duurzame totaaloplossingen te bieden aan pensioenfondsen en andere langetermijnbeleggers, waarmee we hun financiële en maatschappelijke resultaten op lange termijn maximaliseren.

 • Blik op de markt duurzaam beleggen Q3 2021
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  Op het gebied van duurzaamheid in de obligatiemarkten waren er in het afgelopen kwartaal weer volop ontwikkelingen. De belangrijkste staan hier op een rij.

 • waterkraan in de natuur
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  In september 2021 heeft Cardano gereageerd op de oproep van het Platform om feedback. We verwelkomen de voorgestelde sociale taxonomie van de EU. De paper schetst een kader voor het bepalen van een benadering van ‘substantiële bijdrage’ aan maatschappelijke issues. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.