Skip to content

Cardano - NL

Nieuwe uitstraling, dezelfde dienstverlening

Uitgelichte content

 •  
  Download nu

  Whitepaper 'Ons Pensioen': de grote oversteek

  In onze whitepaper delen we onze visie op de pensioentransitie. Om deze moeilijke materie inzichtelijk te maken volgen we een fictief pensioenfonds en drie van hun – eveneens fictieve – deelnemers. Met scenario’s geven we je inzicht in de grote vraagstukken en de gevolgen voor jouw deelnemers van die keuzes. Inclusief praktische en technische uitwerkingen.

 •  
  video

  Aflevering 4: Inflatierisico's over het hoofd gezien

  Forse vermindering van koopkracht door inflatie lijkt in de nieuwe concept Pensioenwet over het hoofd gezien, terwijl dat een groot risico kan zijn voor de deelnemers van pensioenfondsen. Bekijk in deze aflevering hoe Pim van Diepen uitlegt wat ‘Ons Pensioen‘ heeft gedaan om die risico’s te beperken en de koopkracht van deelnemers te behouden.

 •  
  Impact in ontwikkelingslanden

  Impactinvestering: rendabele en betrouwbare activaklasse

  Impactinvestering gaat vooral om investeren met doel een positieve, meetbare impact op het gebied van milieu en maatschappij te genereren naast een financieel rendement. Cardano wil dit bereiken door middel van een non-profitstichting onder de naam Cardano Development, die zich specialiseert in het management van financiële risico’s voor ontwikkelingsfinanciering. Hoe werkt dat in de praktijk?

 •  
  Diversiteit & Inclusie

  Diversiteit op de werkplek: “De juiste keuze.”

  Bij Cardano, zijn diversiteit en inclusie belangrijke ondernemingswaarden. Het principe hebben wij zowel in woorden als in daden hoog in het vaandel staan. Dawn Thirley, Cardano’s Groep HR Director, vertelt je waarom.

 •  
  Podcast

  De risico's van klimaatverandering binnen je beslissingstraject

  Je mag nooit alleen maar uitgaan van modellen, omdat de werkelijkheid vele malen ingewikkelder is. Als er één gebied is waar dat voor geldt, dan is het wel klimaatverandering. Een complex onderwerp dat ook op de agenda van pensioenfondsen moet staan. Want het gaat dan over gevolgen die moeilijk te voorzien zijn voor de toekomst.

 •  

  Ontdek wie wij zijn

  Wij geloven in een rechtvaardige samenleving waarin ons financieel systeem bijdraagt aan de kwaliteit van leven. In een irrationale, onzekere wereld met een financieel systeem dat geregeld op hol slaat, voelen wij ons verantwoordelijk om te waken over andermans geld. We helpen daarom het vermogen voor een goede oude dag van mensen veilig te stellen.

 •  

  Scenariodenken om met onzekerheid om te gaan

  Bij Cardano accepteren wij de fundamentele onzekerheid waarin we leven. Samen met onze klanten brengen wij in kaart wat dit betekent en hoe zij zich ertegen kunnen wapenen. Zodat we beleid ontwikkelen dat leidt tot écht robuuste instellingen. Dit begint met scenariodenken.