Direct naar inhoud

ACTIAM eerste Nederlandse vermogensbeheerder met science based klimaatdoel

ACTIAM beschikt als eerste vermogensbeheerder in Nederland over een klimaatdoel dat is goedgekeurd door het Science Based Target initiative (SBTi). Dit betekent dat de manier waarop ACTIAM broeikasgasemissies wil reduceren overeenkomt met de laatste inzichten van de klimaatwetenschap om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C in 2050.

Het SBTi is een samenwerkingsverband van onder meer de VN, het Wereldnatuurfonds en het World Resources Institute. Het helpt bedrijven bij het vertalen van hun ambities om minder broeikasgassen uit te stoten naar wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.

Erkenning van de strategie van ACTIAM

ACTIAM ontvangt het science based label van SBTi aan de vooravond van klimaatconferentie COP27 in Egypte. Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy van Cardano ACTIAM, ziet de wetenschappelijke goedkeuring van het klimaatdoel als erkenning van de strategie waarmee ACTIAM bedrijven stimuleert om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. “We verwachten van bedrijven waarin we beleggen dat hun doelstellingen op het gebied van klimaat wetenschappelijk onderbouwd zijn. We beschouwen het als vanzelfsprekend dat we dan zelf daarin het goede voorbeeld geven”, aldus Van der Putten.

Jaarlijks 7% reductie van uitstoot

ACTIAM heeft als klimaatdoelstelling om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, met als tussendoelen een reductie van broeikasgasemissies van 50% in 2030 en van 75% in 2040. Het streven is om jaarlijks een reductie van 7% aan emissies te realiseren. “We onderzoeken nauwgezet of de bedrijven waarin we investeren de transitie naar een klimaatneutrale manier van produceren snel genoeg maken. We blijven ze stimuleren om hun klimaatambities waar te maken. Dit op basis van de decarbonisatiepaden die volgens de laatste wetenschappelijke inzichten haalbaar zijn”, zegt Van der Putten.

Naar een systeem zonder uitstoot

Wereldwijd laten steeds meer bedrijven het wetenschappelijk fundament onder hun klimaatdoelen door SBTi beoordelen. Zo laten ze zien dat ze het proces om de koolstofemissies in de atmosfeer te verminderen serieus nemen en toe willen werken naar een economisch systeem zonder broeikasgasuitstoot.