Direct naar inhoud

Duurzame beleggingsstrategieën

Beleggen gaat niet alleen over financieel rendement. Het moet bijdragen aan de transitie naar een duurzame wereld. Daarom bieden wij een gevarieerd aanbod van duurzame beleggingsstrategieën, in verschillende asset classes. 

ESG Transition Equity Europe

Deze strategie is bedoeld voor duurzame beleggers die een geconcentreerde Europese aandelenportefeuille willen, vrij van bedrijven die schadelijk zijn voor of niet bijdragen aan een duurzame wereld. Met een sterk geconcentreerde portefeuille van 50 tot 80 zorgvuldig geselecteerde bedrijven sluit deze strategie aan bij onze toewijding aan een duurzame toekomst. We selecteren bedrijven die zowel leidend zijn op het gebied van duurzaamheid, als financieel gezond zijn en goede vooruitzichten hebben. Kortom, bedrijven die bereid zijn te veranderen, al duurzaam opereren of oplossingen bieden voor een duurzame transitie en daar ook de vruchten van kunnen plukken. We kennen en monitoren elk bedrijf waarin we beleggen goed en hebben een langetermijnfocus.

Climate Credit

Deze strategie investeert in hernieuwbare energieprojecten en bevordert daarmee duurzame energie in opkomende markten, met als doel klimaatimpact te realiseren. Dit vereist onder andere lokale kennis en netwerken, daarom werken we samen met Climate Fund Managers (CFM). Zij dragen projecten voor herfinanciering voor en doen zorgvuldig onderzoek naar geschiktheid. Cardano voert grondige risico- en nalevingsbeoordelingen uit, waarna goedkeuring volgt in het Investment Committee, en de leningen worden uitgegeven, gevolgd door monitoring en rapportage.

Green, Social & Sustainable Euro Credit

Deze strategie biedt duurzame beleggers de mogelijkheid om gespreid te beleggen in duurzame bedrijfsobligaties die een positieve impact hebben op mens, maatschappij en milieu. Bovendien worden deze obligaties uitgegeven door duurzame bedrijven en bedrijven die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN).

ESG Transition Enhanced Index

Deze strategie is er voor duurzame beleggers die een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille zoeken, maar dan zonder bedrijven die schadelijk zijn voor of niet willen of kunnen bijdragen aan de transitie naar een duurzame wereld. We investeren in een duurzame subset van de MSCI World Index, sluiten bedrijven uit die internationale normen schenden, en optimaliseren de portfolio voor een nauwe weerspiegeling van de benchmarkkenmerken.

Financial Inclusion

Deze strategie richt zich op de financiering voor MKB-bedrijven en het verbeteren van het financiële welzijn van huishoudens in ontwikkelingslanden. Landenrisico, valutaperspectieven en rentetarieven worden zorgvuldig meegenomen in de selectiecriteria Vervolgens selecteren we lokale financiële instellingen die financiële producten en diensten aanbieden aan MKB-ondernemingen. Dit vereist lokale kennis en netwerken, daarom werken we samen met Developing World Markets (DWM). Nadat potentiële financiële instellingen zijn goedgekeurd door het investeringscomité van DWM, gaan voorstellen naar het Investeringscomité van Cardano voor definitieve goedkeuring 

Impact Equity

Deze strategie streeft naar financieel rendement met een bewuste positieve sociale en ecologische impact. Het richt zich op energietransitie, sociale inclusie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzaam welzijn. Het investeert wereldwijd in aandelen van bedrijven die oplossingen bieden voor echte werelduitdagingen. Niet-naleving van duurzaamheids- of intentionele criteria kan leiden tot uitsluiting, met als doel een positief financieel en maatschappelijk rendement te behalen en zowel financiële als niet-financiële waardecreatie te benadrukken.

ESG Transition Emerging Markets Debt

Deze strategie hanteert een duurzaam beleggingsbeleid en belegt via een systematisch proces in staatsobligaties en obligaties van staatsbedrijven uit opkomende markten. Naast het doel om minimaal het rendement van de benchmark te evenaren, wordt er ten opzichte van de benchmark een meer gediversifieerde- en duurzame portefeuille opgebouwd. Bij het beoordelen van landenrisico worden sociaal-ethische onderwerpen als mensenrechten, vrijheid en controversiële wapens meegenomen.