Straight to content

Nieuws & Events

Filter nieuws & events
 • Kinderen vanweekendschool in rechbank als rechter
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Als kinderen kennismaken met bevlogen professionals uit de meest uiteenlopende vakgebieden krijgen ze de bagage om te worden wie ze willen zijn. Vanuit die overtuiging verzorgt de Stichting IMC Weekendschool al ruim twintig jaar aanvullend en verrijkend onderwijs voor kinderen uit wijken waar dat het hardst nodig is. Wij steunen dit initiatief sinds 2005.

 • Blik op de markt duurzaam beleggen Q2 2021
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  Afgelopen kwartaal waren er weer veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de obligatiemarkt. Lees hier het meest recente beknopte overzicht van opvallende ontwikkelingen.

 • Windmolens bij zonsondergang
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Wij vinden dat de kwaliteit van leven van deze deelnemers en hun gezinnen minstens gelijk moet blijven, en bij voorkeur beter. Daarom streven we naar een stabiel, voorspelbaar en duurzaam rendement. In dit artikel zetten we onze aanpak voor het managen van financiële risico’s nader uiteen.

 • bos
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  De PRI (Principles for Responsible Investment) is een toonaangevende voorvechter van verantwoord beleggen. Afgelopen vrijdag hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt: we hebben de PRI-rapportage 2021 voor investeerders ingediend. Lees hier enkele van de hoogtepunten van ons werk rondom verantwoord beleggen in 2020.

 • Blik op de markt duurzaam beleggen Q1 2021
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen zien we vier trends die de aandacht van institutionele beleggers vragen. Karin Pasha legt je uit welke dat zijn.

 • duiker met koraalrif
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen zien we vier trends die de aandacht van institutionele beleggers vragen. Karin Pasha legt je uit welke dat zijn.

 • Groep bouwvakkers en Guarantco op bouwplaats
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Ons ultieme doel is het verminderen van armoede in lagelonenlanden door expertisecentrum te worden voor kredietoplossingen in lokale valuta voor de financiering van infrastructuur.” Zegt NicoleXU van GuarantCo. Zij bieden garanties GuarantCo garanties voor investeringen in infrastructuur in lage- tot middellagelonenlanden. Lees hier het volledige interview.

 • Rocky mountains
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Impactinvestering gaat vooral om investeren met als doel een positieve, meetbare impact op het gebied van milieu en maatschappij te genereren naast een financieel rendement. Cardano wil dit bereiken door middel van een non-profitstichting onder de naam Cardano Development, die zich specialiseert in het management van financiële risico’s voor ontwikkelingsfinanciering. Hoe werkt dat dan in de praktijk?

 • boeren in Kyrgyzstan voor boerderij
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Analist Amadeus Bringmann werkt voor TCX, een bedrijf met valutarisico-oplossingen als kernactiviteit en dat onder de koepel van Cardano Development opereert. TCX beschrijft zichzelf als een bedrijf dat ‘de wereldwijde oplossing biedt voor valutarisico’s in grensmarkten’. Maar wat betekent dit nu precies? En wat levert het impactinvesteerders op?

 • Antartica ice blocks
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Lees hier onze sustainable investment beliefs. Deze beliefs zijn de basis van onze investment filosofie en processen. Ze zijn een blueprint voor de ontwikkeling van onze investment policy in de toekomst.

 • oude man op fiets door weg in weiland
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  Cardano heeft twee reacties ingezonden op de consultatie van het wetsontwerp voor het nieuwe pensioenstelsel. De tweede reactie is een gezamenlijk initiatief met een aantal gesloten fondsen.