Direct naar inhoud

Onderscheidende strategieën voor risicomanagement

Pensioen vraagt om veel zekerheid. Met een LDI-portefeuille waarborg je dat de verwachte koopkracht van je uitkeringen niet wordt beïnvloed door schommelingen in rente en inflatie. Daarnaast is dekkingsgraadbescherming een belangrijk thema aan de bestuurstafel van een pensioenfonds. 

3 bergbeklimmers lopen op de top van besneeuwde bergkam

Liability Driven Investments (LDI)

De LDI-portefeuille vormt het stevige fundament van je pensioenvermogen. Het verhoogt de zekerheid van je inkomen. Met deze portefeuille waarborg je dat de verwachte koopkracht van je uitkeringen niet meer beïnvloed wordt door schommelingen in rente en inflatie. Dit wordt bereikt door het rente- en inflatierisico van de uitkeringen te koppelen aan de beleggingen. Een veilige portefeuille, zonder overbodige risico’s. Zonder specifieke winstdoelen. Daarin streven we naar maximale duurzaamheid.

Dekkingsgraadbescherming

Met deze strategie bescherm je de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Je zorgt dat deze niet onder een kritische grens komt. We ontwerpen, implementeren en beheren een maatwerk-derivatenstrategie. Deze bestaat grotendeels uit rente- en aandelenderivaten zoals interest rate swaps, swaptions en aandelenopties. Wij nemen alle werkzaamheden uit handen en zorgen voor tijdige bijsturing.