Straight to content

Het nieuwe pensioenakkoord maakt ruimte voor creativiteit

Het pensioenakkoord en de uitdagingen voor jouw beleggingsbeleid

Het nieuwe pensioencontract doet de komende jaren een beroep op de kwalitatieve beleids- en besluitvorming van pensioenfondsbesturen. Zo ontstaat een pensioenstelsel dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

Wij delen graag onze expertise om jouw bestuur hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Op alle mogelijke manieren. Zodat je jouw beleggingsbeleid van de toekomst nu al vorm kunt geven. Deze pagina updaten we regelmatig met actuele ontwikkelingen.

Download 'Ons Pensioen: De grote Oversteek''

Krijg door middel van onze whitepaper inzicht in de pensioentransitie. De gevolgen voor jouw deelnemers helder in beeld. Inclusief praktische en technische uitwerkingen.

Download Whitepaper ‘De grote oversteek’

Nieuwe videoserie "Ons Pensioen"

Om de ingewikkelde materie uit de whitepaper “Ons Pensioen: De grote oversteek” inzichtelijker te maken hebben we deze videoserie gemaakt, waarin we een fictief pensioenfonds en drie van hun – eveneens fictieve – deelnemers volgen.

This content is available after accepting the cookies.

Webinar 'Valkuilen in de pensioentransitie'

In het webinar ‘Valkuilen in de pensioentransitie’ van 26 maart 2021 zijn Theo Kocken en Roel Mehlkopf en Pim van Diepen in gesprek gegaan met bestuurders om de aankomende transitie te doorzien. Heb je deze gemist? Of wil je het nog eens op je gemak terugkijken? Bekijk de uitzending hier.

 • Het zal voor veel pensioenfondsen een grote stap zijn om over te gaan tot reële bescherming, terwijl ze met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel al een drukke agenda hebben. De transitie is echter bij uitstek het moment om aandacht te besteden aan verbetering van de renteafdekking en introductie van inflatie-afdekking.

 • Het pensioenakkoord zorgt voor de nodige vragen. Een belangrijke vraag is: hoe maak je een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid? Een simpele vraag, maar het antwoord is niet zo simpel. Wetenschappers en praktijkmensen gaan heel verschillend te werk bij het bepalen van een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Niettemin kunnen ze veel van elkaar leren.

 • Iedereen in de pensioensector zal de komende tijd veel tijd en energie steken in de vernieuwing van het pensioenstelsel. Laten we dit momentum dan ook gebruiken om nog veel meer duurzame oplossingen te implementeren: voor ons langetermijnbeleggingsbeleid ligt er een enorme kans om te innoveren.

 • Er is veel discussie bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel over het beleggingsbeleid en de risicohouding. Om een beter resultaat voor de deelnemers te realiseren doen pensioenfondsen er verstandig aan meer dynamiek in het beleid aan te brengen. Een pleidooi voor een beter resultaat voor de deelnemers.

Reactie Cardano op Wet Toekomst Pensioenen

Cardano heeft twee reacties ingezonden op de consultatie van het wetsontwerp voor het nieuwe pensioenstelsel. Onze eerste reactie is gechreven vanuit onze principes en overtuigingen als pensioenspecialist en risicomanager.

Reactie gesloten fondsen samen met Cardano op Wet Toekomst Pensioenen

Cardano heeft twee reacties ingezonden op de consultatie van het wetsontwerp voor het nieuwe pensioenstelsel. De tweede reactie is een gezamenlijk initiatief met een aantal gesloten fondsen.

Pensioentransitie vraagt om maken van Keuzes

Pim van Diepen, Head of Business Development
 • Het nieuwe pensioencontract zal gevolgen hebben voor het afdekken van renterisico. Maar welke? We gaan in dit artikel dieper in op deze en meer fundamentele vragen ten aanzien van renterisico, zodat we met het juiste perspectief de pensioentransitie ingaan.

 • Over inflatie maakt vrijwel niemand zich druk, maar de risico’s van oplopende inflatie zijn groot. Het reële rendement op bijvoorbeeld beleggingen in nominale obligaties kan zomaar wegsmelten. Het pensioenakkoord biedt pensioenfondsen kansen voor een meer inflatiebestendig beleid.

 • We staan aan het begin staan van een langdurige transitieperiode naar het nieuwe pensioencontract. Om inspiratie op te doen kan het handig zijn om te kijken naar de ervaringen met de Zweedse transitie van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst in het midden van de jaren negentig. Er zijn veel overeenkomsten zijn tussen Zweden, maar zeker ook belangrijke verschillen.

 • Het nieuwe pensioenakkoord maakt ruimte voor veel creativiteit. Als pensioenspecialist en balansrisicomanager motiveert dit om de beleggingsstrategie van pensioenfondsen opnieuw onder de loep te nemen. Gek genoeg is dit helemaal niet wat bestuurders en sociale partners initieel bezighoudt. Welke vragen stellen zij zichzelf wel?

Pensioenfondsen worden architect en begeleider

Na vijftien jaar polderen is er dan eindelijk een nieuw toekomstbestendig pensioencontract. Er leven veel vragen over de technische uitwerking en transitie. En wat komt er op de langere termijn op pensioenfondsbestuurders af? Met Theo Kocken en Roel Mehlkopf verkennen we hier een aantal thema’s die we de komende periode verder uitdiepen.

Het nieuwe pensioencontract (update juni 2020)

Hoe werkt het nieuwe pensioencontract? Wat is de impact ervan op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen? Deze twee vragen zullen in de komende periode een belangrijke rol gaan spleen bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. In dit memo geven wij een schot voor de boeg voor de gedachtenvorming erover.

This content is available after accepting the cookies.

Webinar The New Wave: Het nieuwe pensioencontract

In dit webinar bespreken Roel Mehlkopf en Theo Kocken de consequenties van het nieuwe pensioenakkoord. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

 • Hoe werkt het nieuwe contract? (00:00 – 29:55)
 • Hoe generatiebestendig is het nieuwe pensioencontract? (29:55 – 47:45)
 • Roadmap om tot een nieuw beleggingsbeleid te komen (47:45 – 58:52)

Workshops voor klanten over het nieuwe pensioencontract

 • In deze interactieve workshop onderzoeken we toekomstscenario’s op basis van een centrale onderzoeksvraag, specifiek afgestemd op jouw pensioenfonds. Het nieuwe pensioencontract, het internationale klimaatbeleid, politiek en de gevolgen van coronacrisis dwingen je nú tot het maken van strategische keuzes. In deze workshop laten we zien hoe je als bestuur met concrete scenario’s een toekomstbestendige, robuuste strategie kunt bepalen voor jouw pensioenfonds.

 • In deze interactieve workshop verkennen we verschillende strategische routes voor jouw pensioenfonds ter voorbereiding op de pensioentransitie. We gaan samen kijken waar jij de nadruk wil leggen als het gaat om contractkeuze, invaren, solidariteitsreserve en andere strategische keuzes. Zo komen we tot een concreet stappenplan voor de komende jaren. Daarmee zijn je pensioenfonds én zijn deelnemers beter voorbereid op het nieuwe pensioencontract.

 • Waar liggen de kansen en wat zijn de valkuilen voor jouw beleggingsbeleid onder het nieuwe pensioencontact? In deze interactieve workshop gidsen onze experts jouw bestuur of beleggingscommissie door het nieuwe landschap en schetsen de mogelijke gevolgen voor jouw beleggingsbeleid. Samen werken we aan een roadmap die overzichtelijk laat zien welke stappen de komende jaren moeten worden gezet in het transitieproces zodat de portefeuille van je pensioenfonds robuust blijft.