Direct naar inhoud

ACTIAM en CARE Nederland werken samen aan gendergelijkheid bij financiering

ACTIAM, onderdeel van de Cardano Groep, en CARE Nederland werken samen aan gendergelijkheid bij financiering voor vrouwelijke (micro)ondernemers.

ACTIAM, onderdeel van Cardano, en CARE Nederland bundelen hun krachten om de toegang tot financiering voor vrouwelijke (micro)ondernemers in opkomende en ontwikkelingslanden te verbeteren. Doel hiervan is het bereiken van gendergelijkheid (SDG5). We zijn ervan overtuigd dat deze unieke samenwerking impact heeft doordat we gebruikmaken van de ruime ervaring van CARE en ACTIAM aan beide kanten van de keten. ACTIAM beschikt over veel ervaring met particuliere financiering en omgaan met lokale financiële instellingen; CARE heeft tientallen jaren ervaring met het verbeteren van toegang tot en de controle over financiële middelen van achtergestelde gemeenschappen over de hele wereld. Dit door middel van spaargroepen en samenwerking met financiële dienstverleners.

Overbruggen van genderkloof bij financiering

De samenwerking richt zich met name op het overbruggen van de genderkloof bij toegang tot financiering. Het aantal mensen in ontwikkelingseconomieën dat over een bankrekening beschikt neemt weliswaar toe, van 63% in 2017 naar 71% in 2021[1]. Desondanks hebben volgens de recente Findex-cijfers van de Wereldbank circa 1,4 miljard volwassenen nog steeds geen toegang tot een bankrekening of een mobile money provider. De belangrijkste redenen hiervoor zijn te weinig geld, de grote afstand naar de dichtstbijzijnde financiële instelling en het niet beschikken over geldige documenten.

Behoeften en prioriteiten van vrouwen

Mensen in de marge van de samenleving, en dan met name vrouwen, kunnen veel moeilijker toegang krijgen tot financiële producten en diensten. Vrouwen ondervinden hiertoe meer sociale en gendergerelateerde beperkingen, ook als het gaat om controle krijgen over eigen middelen. Ze kunnen zich vaker niet identificeren, wat wel nodig is om te voldoen aan de KYC-eisen (know your customer). Ook kunnen ze veelal niet voldoen aan de zekerheids- en garantievoorwaarden van financiële producten en beschikken ze over minder financiële en digitale vaardigheden. Tegelijkertijd bieden financiële dienstverleners niet altijd producten en diensten aan die zijn afgestemd op de specifieke behoeften en prioriteiten van vrouwen. Dienstverleners zijn vaak ver van plattelandsgebieden gevestigd. Daardoor is het voor gemeenschappen een extra uitdaging om toegang te krijgen tot financiële diensten.

Extra inspanningen voor vrouwelijke micro-ondernemers

CARE Nederland en ACTIAM delen de visie dat extra inspanningen nodig zijn omdat vrouwelijke micro-ondernemers een belangrijke bevolkingsgroep vormen die nog onvoldoende wordt ondersteund in de huidige transitie. Beide organisaties werken samen aan het ontwikkelen van financiële producten en diensten op maat, financiële educatieprogramma’s en bewustwording. Dit vanuit de ambitie om te voldoen aan de behoeften van vrouwelijke micro-ondernemers en om de financiële genderkloof te overbruggen.

[1] Global Findex Database 2021.