Straight to content

Nieuws & Events

Filter nieuws & events
 • Max Verheijen Cardano
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  Renteswaps zijn gemeengoed geworden voor pensioenfondsen om renterisico te beheersen. Tegenwoordig wordt steeds vaker geëist dat dit onderpand in de vorm van cash. En als de in Europese wetgeving (EMIR) vastgelegde clearingplicht straks ook voor pensioenfondsen gaat gelden, is cash zelfs het enig geaccepteerde soort onderpand. De repomarkt biedt hier soelaas. Max Verheijen gaat in dit artikel dieper in op de vraag of een repomark voldoende is. En kan het de potentieel gevraagde volumes aan?

 • Jorg Sunderman, ACTIAM
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  Jorg Sunderman is per 3 januari 2022 COO en plaatsvervangend CEO van duurzaam vermogensbeheerder ACTIAM, dat onlangs is overgenomen door branchegenoot Cardano Group.

 • 2 pusselstukjes in elkaar vallen
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  Cardano Group bevestigt vandaag de afronding van de overname van duurzaam vermogensbeheerder ACTIAM van Athora Netherlands NV. Na goedkeuring van de toezichthouder en positief advies van de medewerkersvertegenwoordiging kan de transactie nu formeel worden afgesloten.

 • meer, bomen bergen
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  COP 26 – Een briefing door Cardano

  Wat is er gebeurd op COP 26, een jaarlijkse bijeenkomst van regeringen, onder leiding van de VN, om afspraken te maken over maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering aan te pakken? Wat betekent dit voor Nederlandse pensioenfondsen?

 • Logo ACTIAM
  Posted in category:
  • In de media
  Published on:

  We zijn verheugd mee te delen dat Cardano Group de Sustainable Investment manager ACTIAM heeft overgenomen. Met deze overname geven we optimaal invulling aan onze ambitie om duurzame totaaloplossingen te bieden aan pensioenfondsen en andere langetermijnbeleggers, waarmee we hun financiële en maatschappelijke resultaten op lange termijn maximaliseren.

 • Blik op de markt duurzaam beleggen Q3 2021
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  Op het gebied van duurzaamheid in de obligatiemarkten waren er in het afgelopen kwartaal weer volop ontwikkelingen. De belangrijkste staan hier op een rij.

 • waterkraan in de natuur
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  In september 2021 heeft Cardano gereageerd op de oproep van het Platform om feedback. We verwelkomen de voorgestelde sociale taxonomie van de EU. De paper schetst een kader voor het bepalen van een benadering van ‘substantiële bijdrage’ aan maatschappelijke issues. Dit is een belangrijke stap voorwaarts.

 • Kinderen vanweekendschool in rechbank als rechter
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Als kinderen kennismaken met bevlogen professionals uit de meest uiteenlopende vakgebieden krijgen ze de bagage om te worden wie ze willen zijn. Vanuit die overtuiging verzorgt de Stichting IMC Weekendschool al ruim twintig jaar aanvullend en verrijkend onderwijs voor kinderen uit wijken waar dat het hardst nodig is. Wij steunen dit initiatief sinds 2005.

 • Blik op de markt duurzaam beleggen Q2 2021
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  Afgelopen kwartaal waren er weer veel ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de obligatiemarkt. Lees hier het meest recente beknopte overzicht van opvallende ontwikkelingen.

 • Windmolens bij zonsondergang
  Posted in category:
  • Artikel
  Published on:

  Wij vinden dat de kwaliteit van leven van deze deelnemers en hun gezinnen minstens gelijk moet blijven, en bij voorkeur beter. Daarom streven we naar een stabiel, voorspelbaar en duurzaam rendement. In dit artikel zetten we onze aanpak voor het managen van financiële risico’s nader uiteen.

 • bos
  Posted in category:
  • Update
  Published on:

  De PRI (Principles for Responsible Investment) is een toonaangevende voorvechter van verantwoord beleggen. Afgelopen vrijdag hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt: we hebben de PRI-rapportage 2021 voor investeerders ingediend. Lees hier enkele van de hoogtepunten van ons werk rondom verantwoord beleggen in 2020.