Direct naar inhoud

Duurzaamheid policies en disclosures

Cardano’s Sustainable Investment Policy

Onze Sustainable Investment Policy schetst onze visie op duurzaam beleggen, waarom het noodzakelijk is, thema’s om op te focussen en hoe dit te doen. Dit document beschrijft hoe we duurzaamheid integreren in alle activiteiten van Cardano.

Appendix A: Sustainable Investment Framework

In dit document geven we een gedetailleerde beschrijving van hoe we alle bedrijven, overheden en instellingen classificeren en hoe dit van invloed is op de beslissing of deze passen binnen een van onze beleggingsoplossingen.

Appendix B: Impact Investment Policy

Dit beleid beschrijft onze visie op impactinvesteringen. Het belicht het belang van financiële instellingen die investeren in impactoplossingen en hoe wij als investeerder bedrijven kunnen helpen om hun positieve impact te vergroten.

Appendix C: Stewardship Policy

Dit beleid schetst hoe wij effectief stewardship zien. Het beschrijft het belang van betrokkenheid, welke instrumenten we gebruiken om met bedrijven samen te werken om de overgang naar een duurzame bedrijfsvoering te maken, en hoe we betrokkenheidsprioriteiten vaststellen.

Appendix D: Voting Policy

In dit rapport beschrijven we onze stemprioriteiten voor dit jaar. Dit rapport wordt jaarlijks bijgewerkt om uit te leggen hoe we van plan zijn te stemmen tijdens Algemene Vergaderingen en op welke onderwerpen we de meeste nadruk leggen.

Appendix D1: Voting Policy – Market Requirements

Dit document is een uitbreiding van ons stembeleid waarin marktspecifieke overwegingen worden beschreven die van toepassing zijn op het stemmen.

Appendix E1: Climate Strategy

Deze strategie geeft verdere details over het Sustainable Investment Policy, met name over de stappen die we nemen om ons klimaatdoel te bereiken. Het bespreekt welke stappen we nemen in onze screening en betrokkenheid, welke KPI’s we instellen en hoe we de voortgang monitoren.

Appendix E2: Biodiversity Strategy

Deze strategie geeft verdere details over het Sustainable Investment Policy, specifiek met betrekking tot de stappen die we nemen om ons biodiversiteitsdoel te bereiken. Het gaat in op welke stappen we nemen in onze screening en engagement, welke subdoelen en KPI’s we vaststellen en hoe we de voortgang monitoren.

Appendix E3: Water Strategy

Deze strategie geeft verdere details over het Sustainable Investment Policy, met name over de stappen die we nemen om ons waterdoel te bereiken. Het bespreekt welke stappen we nemen in onze screening en engagement, welke KPI’s we instellen en hoe we de voortgang monitoren.

Appendix F: Sustainable Bond Methodology

In dit document schetsen we hoe we duurzame obligaties beoordelen. We hebben een eigen methode ontwikkeld om de kwaliteit en ambitieniveaus van groene, sociale, duurzame en duurzaamheidsgebonden obligaties te beoordelen.

Appendix G: ESG Scoring Methodology

In dit document leggen we uit hoe we de exclusieve Cardano ESG-score berekenen. Deze score is een van de methoden die we gebruiken om duurzaamheidsoverwegingen verder te integreren in investeringsbeslissingen en portefeuillebeheer.

Corporate Sustainability Policy

DIt document wordt momenteel geupdate.

“Duurzaamheid” verwijst naar het vermogen van een bedrijf om op lange termijn waarde te creëren voor klanten en andere belanghebbenden, wat leidt tot een duurzamere economie, milieu en samenleving in het algemeen. Cardano heeft altijd een duurzame mentaliteit gehad, in cultuur en strategie.

Onze ‘Corporate Sustainability Policy’ beschrijft het duurzaamheidsbeleid voor Cardano met betrekking tot ons bedrijf.

SFDR ‘Principal Adverse Sustainability Impacts’-verklaring

De Cardano-groep heeft een duurzaamheidsbeleid (‘Sustainability Policy’) geïmplementeerd om landen, instellingen en bedrijven te stimuleren om te floreren, terwijl ze opereren binnen de planetaire grenzen en de sociale fundamenten van de samenleving respecteren. De financiële instrumenten waarin wij (Cardano Risk Management b.v.) namens onze klanten beleggen zijn derivaten, staatsobligaties, staatgerelateerde obligaties, leningen, geldmarktfondsen en covered bonds.

Ons duurzaamheidsbeleid biedt een holistische kijk op de rol die investeerders spelen om de transitie naar een duurzame samenleving te begeleiden. Als onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid beoordelen we de nadelige duurzaamheidseffecten (‘principal adverse impacts’) die worden veroorzaakt door elk land, instelling en entiteit binnen ons belegbare universum. Om dit te doen hebben we een raamwerk voor duurzaam beleggen ontwikkeld, dat een reeks criteria omvat om de nadelige effecten die landen, instellingen en entiteiten hebben op duurzaamheidsfactoren te identificeren en te prioriteren. Deze duurzaamheidsfactoren omvatten onder andere klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit en -beschikbaarheid, arbeidsrechten en mensenrechten, anti-corruptie en anti-omkoping kwesties.

Cardano Risk Management B.V.

Cardano Asset Management N.V.

Artikel 10 SFDR Disclosure

Op grond van artikel 10 SFDR is Cardano Risk Management B.V. verplicht om informatie over financiële producten (inclusief discretionaire vermogensbeheer- en adviesmandaten) op haar website te publiceren voor wat betreft de artikel 8 en artikel 9 SFDR producten, die Cardano aanbiedt. Vanwege het feit dat wij alleen maatwerk-oplossingen aanbieden aan onze klanten, wordt de verplichte informatie die op grond van artikel 10 SFDR gepubliceerd dient te worden, gedeeld met onze klanten in de met hen overeengekomen mandaatovereenkomst.