Direct naar inhoud

Adviseren in een veranderende wereld

We ondersteunen institutionele beleggers met stevig onderbouwde voorstellen zodat ze de juiste beleggingsbesluiten kunnen nemen. Onze onafhankelijke beleggingsadviezen zijn gebaseerd op dertig jaar ervaring met risicomanagement, pensioen en duurzaambeleggen.

ESG Services

Je wilt de stap zetten naar duurzaam beleggen, maar weet niet hoe. Wat moet je meten? Wat kun je het beste implementeren? Jouw deelnemers vragen veel van je. Zo ook de wet- en regelgeving. Het is tijd om positief bij te dragen aan de transitie naar de duurzame wereld. Wij ontwikkelen jouw duurzaamheidsbeleid zodat de balans daaraan kan bijdragen. Dat doen we met onze modulaire diensten op het gebied van beleidsontwikkeling, actief aandeelhouderschap, beheer en rapportage.

Life Cycle Design

In het nieuwe pensioenstelsel gaan we van uitkeringsregelingen over naar premieregelingen. Je wilt voor jouw deelnemers en klanten het beleggingsbeleid op het risicoprofiel van de deelnemer afstemmen. We helpen je met het ontwikkelen van de passende life cycle strategie die aansluit bij uw doelstellingen, beleggingsbeginselen en financiële marktovertuigingen. In het bijzonder stemmen we het rente inflatie- en zakelijk waarderisico af op het risicoprofiel van de verschillende leeftijdscategorieën van deelnemers.

Dekkingsgraadbescherming

We helpen jou met het ontwikkelen van een strategie waarmee de dekkingsgraad, tot aan het moment van overdracht, niet onder een bepaald niveau komt. Daardoor ontstaan er geen tekorten en kan de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel geheel volgens plan plaatsvinden. Onze strategieën bestaan uit een combinatie van assetallocatie en inzet van derivaten. Deze strategieën implementeren we ook voor jou.

Bijzondere opdrachten

Wil je een doelstelling bereiken waar nog geen bestaande oplossing voorhanden is? Denk aan het in kaart brengen en analyseren van complex te modelleren risico’s en de manier waarop je je daarop in financiële markten tegen kunt wapenen.

 

We gaan de uitdaging graag met jou aan door onze creatieve breinen bij elkaar te brengen. Onze specialisten bekijken jouw uitdaging daarbij vanuit verschillende invalshoeken en expertises.