Direct naar inhoud

Adviseren in een veranderende wereld

We ondersteunen collectieve vermogensbezitters met analyses en advies zodat ze de juiste beslissingen voor het vermogen van hun klanten of deelnemers aan pensioenregelingen kunnen nemen. Onze onafhankelijke analyses zijn gebaseerd op 25 jaar ervaring in financieel risicomanagement, pensioen en duurzaam beleggen.

Duurzaam beleggen

Je wilt een nieuwe stap zetten in duurzaam beleggen. Klanten en deelnemers aan pensioenregelingen vragen veel. Zo ook de toezichthouders. Het is tijd om jouw bijdrage aan een duurzame wereld te versnellen. Samen ontwikkelen en implementeren wij passend duurzaamheidsbeleid. Wij bieden een compleet top-down advies. Dat begint bij formuleren van beleggingsbeginselen en eindigt in advies over fondsen, mandaten en rapportages. Periodiek rapporteren wij over de voortgang.

Risicomanagementstrategie collectief pensioen

In het nieuwe pensioenstelsel gaan we van uitkeringsregelingen over naar premieregelingen. Deelnemers dragen definitief het volledige pensioenrisico. Je wilt de beleggingsstrategie zoveel mogelijk op de levenscyclus van deelnemers afstemmen. Wij helpen met het ontwikkelen van de dynamische assetallocatie, de dynamische rente- en inflatieafdekking en de fondsen- en/of mandatenstructuur. Samen zorgen we ervoor dat al deze onderdelen van de beleggingsstrategie aansluiten bij de doelstellingen en de (duurzame) beleggingsbeginselen.

Dekkingsgraadbescherming pensioenfonds

Het moment waarop de pensioenrechten worden ondergebracht in het nieuwe stelsel komt dichterbij. Wij helpen met het ontwikkelen van de risicomanagementstrategie waarmee de dekkingsgraad, tot aan het moment van overdracht, niet onder een bepaald niveau komt. Daardoor ontstaat er geen tekort en vindt de transitie volgens plan plaats. Onze strategieën bestaan doorgaans uit een combinatie van (dynamische) strategische asset allocatie en inzet van rente- en aandelenderivaten.

Bijzondere opdrachten

Wil je een doelstelling bereiken waar nog geen bestaande oplossing voorhanden is? Denk aan het in kaart brengen en analyseren van complex te modelleren risico’s en de manier waarop je je daarop in financiële markten tegen kunt wapenen.

 

We gaan de uitdaging graag met jou aan door onze creatieve breinen bij elkaar te brengen. Onze specialisten bekijken jouw uitdaging daarbij vanuit verschillende invalshoeken en expertises.