Direct naar inhoud

Onze aanpak voor Duurzaamheid

Cardano integreert risico’s en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) in al haar beleggingsanalyses, -beslissingen en -adviezen. Door real world impact te integreren in ons beleid krijgen we beter zicht op de risico’s en kansen die samenhangen met de overgang naar een duurzamere wereld.

Klimaatcrisis

De klimaatcrisis jaagt een ingrijpende verandering aan van het wereldwijde economische systeem. We steunen de doelstelling van het Paris Agreement om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. We doen dit door ons bedrijfsbeleid en onze investeringsportefeuilles in te zetten voor het behalen van de netto-nuluitstoot van broeikasgassen in 2050.

Rechtvaardige samenleving

We dragen bij aan een financieel goede oude dag voor de deelnemers van pensioenfondsen in een rechtvaardige, veilige samenleving op een gezonde planeet. We zoeken naar manieren om de maatschappij in het Verenigd Koninkrijk en Nederland te verbeteren, diversiteit en inclusiviteit te bevorderen en het welzijn en de financiële zekerheid van de deelnemers van pensioenfondsen en hun families te verbeteren.

Duurzame ontwikkeling

We zetten onze expertise in voor duurzame ontwikkeling van emerging markets. Cardano Development streeft naar een stabiel inkomen voor huishoudens en bedrijven in ontwikkelingslanden. We genereren financieel rendement én meetbare sociologische en ecologische impact.

Jaarverslag duurzaamheid 2022

Ons jaarverslag schetst onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid van het afgelopen jaar: onze investeringen, het werk met klanten en de thema’s die centraal staan in onze aanpak. We bespreken onze vooruitgang, onze passie en onze trots om deze urgente uitdaging aan te gaan.

 

Ons jaarverslag duurzaamheid 2022 behandelt onder andere de rol van stewardship en engagement, de focus op duurzaamheid binnen LDI, biodiversiteit en waterneutraliteit, liability buy-in transacties, impactbeleggen en wat wij doen binnen Cardano om bij te dragen.

oude brede boom met veel takken

Ons plan van aanpak voor de klimaatcrisis

Duurzaamheid was altijd al een belangrijke pilaar van onze bedrijfscultuur en de manier waarop wij ondernemen. Duurzaamheid is ons uitgangspunt. Lees hier hoe wij dit aanpakken.

We investeren duurzaam. Onze aanpak is investeringsgedreven, wetenschappelijk onderbouwd en ambitieus. We richten ons op waar we het verschil kunnen maken.

Will Martindale – Co-Head of Sustainability
kustlijn met groen veld

Onze duurzame beleggingsoplossingen

Realiseren van positieve real world impact, naast het behalen van financieel rendement. Dat is het uitgangspunt voor al onze huidige en toekomstige investeringen. We hanteren de UN Principles of Responsible Investing en de Sustainable Development Goals van de VN bij onze keuzes voor duurzaam investeren in de praktijk

Fluoriserende kwallen in water

Ontdek duurzaamheid op ons inspiratieplatform IMAGINE

Met Cardano IMAGINE willen we je inspireren met gevarieerde content over duurzaamheid in de financiële sector en in de wereld. De publicaties en diepgaande interviews met (inter)nationale thought leaders sluiten aan bij Big Picture Thinking, waarmee we verder kijken in onverwachte richtingen. We vertrouwen erop dat onze content op IMAGINE je inspireert, fascineert en mee laat denken over betere pensioenoplossingen en een duurzame samenleving.

Duurzaamheid policies en disclosures

Hier vind je onder andere onze Sustainable Investement policy en onze Corporate Sustainability policy.

Onze partners

Onze partners: IIGCC - Climate Action 100+ - PRI - Diversity Project - Cardano Development - The social Bond Principles - The Green bond Principles - Net Zero Asset Managers Initiative PCAF - UKSIF