Direct naar inhoud

ACTIAM start samenwerkingsverband om biodiversiteit te meten met bio-akoestiek

ACTIAM, Fidelity International, NN Investment Partners en Nomura Asset Management werken samen om te meten of bedrijven voortgang boeken bij het realiseren van duurzame toeleveringsketens. De investeerders werken samen met het Franse bedrijf Green PRAXIS in een pilot studie om een methode te ontwikkelen om biodiversiteit te meten. Dit onderzoek wordt in het najaar van 2022 uitgevoerd bij een palmolieproducent waar de partijen in investeren.

Green PRAXIS is duidelijk over haar missie: streven naar het maximaliseren van milieu- en economische voordelen door middel van op de natuur gebaseerde oplossingen. Als onderdeel van hun toolbox gebruiken ze bio-akoestiek om de kwaliteit van een ecosysteem te analyseren. Hoewel de technologie niet nieuw is, wordt deze steeds meer gebruikt voor natuurbescherming en om bepaalde diersoorten te volgen. Voor deze studie wordt bio-akoestiek gebruikt om de biodiversiteitsniveaus te meten binnen meerdere productielocaties van palmolie. De studie wordt uitgevoerd in Indonesië op de palmolie-plantages van het deelnemende bedrijf.

De investeerders – die ook deel uitmaken van het programma waarbij op basis van satellietbeelden bedrijven worden gevolgd op hun bijdragen aan ontbossing – hebben een gemeenschappelijk doel om duurzame toeleveringsketens binnen hun beleggingsportefeuilles te bereiken. Zij staan echter voor uitdagingen hoe zij veranderingen in biodiversiteit kunnen meten. Bio-akoestische metingen zijn complementair aan monitoring op basis van satellietbeelden en helpen te beoordelen of herbeboste of bestaande bossen die intact lijken in satellietbeelden ook een hoge biodiversiteitsbehoudswaarde hebben. Bioakoestiek biedt verschillende voordelen boven andere methoden om biodiversiteit te meten, waaronder automatisering, herhaalbaarheid en schaalbaarheid. De technologie is ook minder verstorend in vergelijking met andere technologieën om biodiversiteit te meten en te monitoren.

Verscheidene samenwerkingsverbanden – met overheden, NGO’s, certificeringsschema’s en investeerders – moedigen bedrijven en hun leveranciers aan om grondstoffenproductie te verduurzamen. Palmolieproducenten kunnen, als zij duurzamer opereren, de langetermijn-opbrengsten verhogen, meer beboste gebieden behouden en de biodiversiteit helpen te behouden. Daarnaast is het van belang dat zij ontbost herbebossen. Met deze studie willen de investeerders leren in welke mate biodiversiteit afhangt van de verschillende scenario’s van landgebruik.

Met deze nieuwe data kunnen de investeerders de positieve biodiversiteitsimpacts van natuurbescherming  in palmolieplantages beoordelen. Hiervoor vergelijkt Green Praxis opnames die zowel in beschermde gebieden als in intensieve productiegebieden zijn verzameld op de aanwezigheid van bepaalde kernsoorten. Analyses zijn gebaseerd op soundscape kwaliteitsbeoordeling en kunstmatige intelligentie om kernsoorten te detecteren op basis van het geluid dat zij voortbrengen. Deze methoden geven inzicht in de kwaliteit van het ecosysteem en worden gebruikt schattingen te geven van aanwezige biodiversiteitsniveaus.