Direct naar inhoud

Oprichter Theo Kocken verlaat Cardano

Oprichter Theo Kocken verlaat Cardano begin 2021. Hij blijft actief als hoogleraar Risicomanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als chairman van Cardano Development.

Theo Kocken

De onderscheidende visie van Theo Kocken is verankerd in het DNA van de onderneming. Hij richtte Cardano twintig jaar geleden op vanuit de overtuiging dat in een onzekere wereld iedereen moet kunnen rekenen op een rechtvaardig pensioen. Destijds was de schijnzekerheid van wiskundige modellen allesbepalend in de financiële wereld.

Tegen de stroom en de tijdgeest in bleef de Cardano-oprichter vasthouden aan het gegeven dat de toekomst onvoorspelbaar is en dat risicomanagement gebaseerd moet zijn op het vermogen om je snel aan te passen in verschillende scenario’s. Dit gedachtegoed is inmiddels gemeengoed geworden.

Cardano is onder leiding van Theo Kocken in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een onderneming met 350 medewerkers, verspreid over drie kantoren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De organisatie beschermt voor vijftig pensioenfondsen en verzekeraars ruim € 120 miljard aan beleggingen en verplichtingen, adviseert over € 450 miljard en beheert € 30 miljard aan vermogen.

Uiteraard kunnen alle opdrachtgevers erop rekenen dat zij ook na het vertrek van Theo Kocken de dienstverlening van Cardano met dezelfde visie, passie en gedrevenheid blijven ontvangen.