Direct naar inhoud

Stichting Pensioenfonds TNO selecteert Cardano als ESG-adviseur

Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO), het pensioenfonds voor werknemers en pensioengerechtigden van TNO en de andere aangesloten werkgevers, heeft Cardano gekozen als adviseur op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Cardano gaat SP TNO ondersteunen bij de realisatie van haar duurzaamheidsambities, het vertalen naar beleid met concrete en meetbare doelstellingen en ontzorgen op het vlak van duurzaamheidsverplichtingen. Een gezonde, duurzame en innovatieve samenleving zijn hierbij de speerpunten.

Duurzaamheid

Hans de Ruiter, Chief Investment Officer bij SP TNO: “Het ESG-beleid van pensioenfondsen vraagt steeds meer aandacht, mede vanwege de intrinsieke behoefte van het fonds en haar deelnemers om een positieve impact te realiseren met haar beleggingen. Ook lopen pensioenfondsen steeds meer juridische en reputatierisico’s op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Dat zijn zaken waar je als pensioenfonds bovenop wil zitten en die steeds meer expertise vergen. Dit heeft ons doen besluiten op zoek te gaan naar een organisatie die ons kan ondersteunen bij beleidskeuzes, wet- en regelgeving, reporting, monitoring en andere ESG-gerelateerde werkzaamheden; kortom het gehele palet van ESG-activiteiten. De beschikbaarheid van een groot en ervaren ESG-team, gekoppeld aan de voor ons benodigde ESG-data en rapportage-infrastructuur, heeft geresulteerd in de aanstelling van Cardano als ESG-adviseur”.

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Corporate Strategy bij Cardano: “Pensioenfondsen worden de komende jaren niet alleen geconfronteerd met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, maar ook met steeds meer eisen en verwachtingen op het gebied van duurzaamheid. De concrete invulling en implementatie van en verantwoording over het duurzaam beleggingsbeleid schept de nodige uitdagingen. Wij zijn bijzonder verheugd dat SP TNO ons heeft gekozen om hen hierbij te mogen ondersteunen”.

Specialisten

Hans de Ruiter: “Pensioenfonds TNO werkt al lange tijd volgens het model waarbij specialisten worden ingehuurd om op specifieke facetten van het beleggingsbeleid ondersteuning te bieden. Het bestuursbureau is de regisseur van het totale proces. Zo maken we gebruik van een strategisch beleggingsadviseur en van partijen die ons adviseren bij de selectie van onze belegging op het gebied van vastgoed en Private Equity. Cardano krijgt nu de rol van duurzaamheidsadviseur. Deze nieuwe samenwerking volgt de groeiende trend om specialisten op het gebied van duurzaam beleggen aan te stellen. Met hun specialistische ESG-kennis kunnen zij ons ontzorgen door het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en beleid op thema’s als een gezonde, duurzame en innovatieve samenleving”.