Direct naar inhoud

Beschermingsmonitor

Beschermingsmonitor: ‘de prijs om zonder zorgen in te varen’

Dekkingsgraadbescherming is actueler dan ooit. Sinds het pensioenakkoord zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen het hoogst. Dit terwijl de kosten om de dekkingsgraad (DG) te beschermen nu het laagst zijn.

Met de beschermingsmonitor kan elk pensioenfonds op elk moment de prijs van dekkingsgraadprotectie monitoren. En het ideale moment kiezen voor het implementeren van deze tijdelijke extra bescherming. Zo vaart ook jouw fonds richting 2027 zorgeloos in naar het nieuwe pensioencontract.

Maandelijks wordt de beschermingsmonitor van een update voorzien. Schrijf je hiernaast in om de updates te ontvangen.

Aanmelden updates beschermingsmonitor

Beschermingsmonitor (in DG-punt % per jaar voor een bescherming van de richtdekkings-graad tot invaarmoment) Klik op de punten in de monitor om de uitgebreide updates te lezen. Hieronder kun je ook een maatwerk-analyse voor jouw pensioenfonds aanvragen.

Toelichting en disclaimer

Toelichting 

De monitor is gebaseerd op een bescherming van de richtdekkingsgraad onder economische stress-scenario’s. Een Nederlands pensioenfonds met een gemiddelde dekkingsgraad, 50% allocatie naar de return-portefeuille en 60% renteafdekking vanaf dec-2023 (daarvoor 50%) kan met deze prijs zorgeloos invaren. Een 4-jarige bescherming is het uitgangspunt, waarbij de benodigde investering in % DG-punt per jaar is uitgedrukt. De monitor varieert door bewegingen in de marktprijzen van aandelenopties en swaptions en ontwikkelingen in de gemiddelde dekkingsgraad.

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor discussiedoeleinden en in geen geval mag de gepresenteerde informatie worden opgevat als beleggingsadvies.

De informatie op deze website weerspiegelt, op de publicatiedatum, de standpunten van Cardano Risk Management BV (“Cardano”) en bronnen die door Cardano als betrouwbaar worden beschouwd. Er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens op deze website. Bovendien kan er geen garantie worden gegeven dat enige voorspelling of mening op deze website zal worden gerealiseerd. De standpunten die op deze website worden geuit, kunnen op elk moment na de publicatiedatum veranderen.

Beleggingsprestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten; er worden geen garanties gegeven voor toekomstige prestaties.

Deze disclaimer dient in samenspraak te worden gelezen met de “Gebruiksvoowaarden” van deze website.