Straight to content

Het nieuwe pensioencontract: Artikelen

We delen in onze artikelen onze expertise om jouw bestuur te ondersteunen in de overgang naar het nieuwe pensioenakkoord.

Het nieuwe pensioenakkoord roept allerlei vragen op en doet een groot beroep op de kwalitatieve beleids- en besluitvorming van pensioenfondsbesturen. Wij zetten onze expertise in om jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en de gevolgen inzichtelijk te maken.

euromunten met reddinsboei er omheen

Nadenken over inflatiebescherming loont juist nu de moeite

Het zal voor veel pensioenfondsen een grote stap zijn om over te gaan tot reële bescherming, terwijl ze met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel al een drukke agenda hebben. De transitie is echter bij uitstek het moment om aandacht te besteden aan verbetering van de renteafdekking en introductie van inflatie-afdekking.

3 generaties van kind naar opa

Leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid: nutsfunctie of houtje-touwtje

Het pensioenakkoord zorgt voor de nodige vragen. Een belangrijke vraag is: hoe maak je een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid? Een simpele vraag, maar het antwoord is niet zo simpel. Wetenschappers en praktijkmensen gaan heel verschillend te werk bij het bepalen van een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. Niettemin kunnen ze veel van elkaar leren.

 • Grommende ijsbeer

  Verantwoord beleggen onder het nieuwe pensioencontract

  Iedereen in de pensioensector zal de komende tijd veel tijd en energie steken in de vernieuwing van het pensioenstelsel. Laten we dit momentum dan ook gebruiken om nog veel meer duurzame oplossingen te implementeren: voor ons langetermijnbeleggingsbeleid ligt er een enorme kans om te innoveren.

 • paardenbloem die uitwaait

  Meer dynamiek in beleggings- beleid levert beter resultaat

  Er is veel discussie bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel over het beleggingsbeleid en de risicohouding. Om een beter resultaat voor de deelnemers te realiseren doen pensioenfondsen er verstandig aan meer dynamiek in het beleid aan te brengen. Een pleidooi voor een beter resultaat voor de deelnemers.

 • oude man die uit raam kijkt

  Renterisico gaat niet van tafel na pensioentransitie

  Het nieuwe pensioencontract zal gevolgen hebben voor het afdekken van renterisico. Maar welke? We gaan in dit artikel dieper in op deze en meer fundamentele vragen ten aanzien van renterisico, zodat we met het juiste perspectief de pensioentransitie ingaan.

 • amsterdamse grachtenpanden

  Pensioenakkoord kans op betere bescherming tegen inflatie

  Over inflatie maakt vrijwel niemand zich druk, maar de risico’s van oplopende inflatie zijn groot. Het reële rendement op bijvoorbeeld beleggingen in nominale obligaties kan zomaar wegsmelten. Het pensioenakkoord biedt pensioenfondsen kansen voor een meer inflatiebestendig beleid.

 • digitale snelweg

  Het nieuwe pensioencontract biedt nieuwe kansen

  We staan aan het begin staan van een langdurige transitieperiode naar het nieuwe pensioencontract. Om inspiratie op te doen kan het handig zijn om te kijken naar de ervaringen met de Zweedse transitie van een uitkeringsovereenkomst naar een premieovereenkomst in het midden van de jaren negentig. Er zijn veel overeenkomsten zijn tussen Zweden, maar zeker ook belangrijke verschillen.

 • Pim van Diepen

  Welke cruciale vragen zijn er in de pensioen- transitie?

  Het nieuwe pensioenakkoord maakt ruimte voor veel creativiteit. Als pensioenspecialist en balansrisicomanager motiveert dit om de beleggingsstrategie van pensioenfondsen opnieuw onder de loep te nemen. Gek genoeg is dit helemaal niet wat bestuurders en sociale partners initieel bezighoudt. Welke vragen stellen zij zichzelf wel?

 • Theo Kocken en Roel Mehlkopf

  Pensioenfondsen worden architect en begeleider

  Na vijftien jaar polderen is er dan eindelijk een nieuw toekomstbestendig pensioencontract. Er leven veel vragen over de technische uitwerking en transitie. En wat komt er op de langere termijn op pensioenfondsbestuurders af? Met Theo Kocken en Roel Mehlkopf verkennen we hier een aantal thema’s die we de komende periode verder uitdiepen.

 • kompas

  Het nieuwe pensioencontract (update juni 2020)

  Hoe werkt het nieuwe pensioencontract? Wat is de impact ervan op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen? Deze twee vragen zullen in de komende periode een belangrijke rol gaan spleen bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. In dit memo geven wij een schot voor de boeg voor de gedachtenvorming erover.