Direct naar inhoud

Omgaan met onzekerheid

Met veranderingen komen onzekerheden. Of het nu gaat om de economie, een onderneming, het klimaat of een ecosysteem – geen enkel complex systeem verandert volgens een voorspelbaar pad. Hoe de duurzame samenleving eruit zal zien, hoe we daarin leven en welke ondernemingen de winnaars en verliezers zijn, kunnen we niet weten. Om doelstellingen met zo min mogelijk beleggingsrisico te realiseren zetten we diverse risicomanagementinstrumenten in, zoals statistische analyses, scenariodenken en de pre-mortem.

Scenariodenken

Met scenariodenken zetten we multidisciplinaire kennis in om meerdere toekomstbeelden te schetsen en bepalen we de impact daarvan op beleggingen. Die kennis gaat over economische, technologische, demografische, ecologische en culturele ontwikkelingen. Het is in de kern een creatief proces, waarbij we met een diversiteit aan mensen, met verschillende achtergronden, expertises en visies, op zoek gaan naar wat er kan gebeuren. We zetten bestaande conventies, uitgangspunten en aannames overboord.

Pre-mortem

De pre-mortem is een bijzondere vorm van scenariodenken. We voeren de pre-mortem uit zodra we een plan of strategie samen met een klant hebben uitgewerkt en klaar is om in te voeren. We onderzoeken waarom het goed doordachte plan toch tot een zeer slecht resultaat kan leiden. Wij gaan op zoek naar het scenario dat daarbij hoort. We draaien op deze manier oorzaak en gevolg om, hetgeen leidt tot ideeën en perspectieven op het plan die nog verborgen waren.

Combineren van instrumenten

Risicomanagement is bij ons grotendeels een creatief proces. Voorspellingen van toekomstige ontwikkelingen met een fundamentele invloed op de economie en de samenleving zijn moeilijk te maken op basis van historische gegevens. Niettemin zijn statistische methoden behulpzaam bij het onderzoeken van gevoeligheden van beleggingsstrategieën voor allerlei economische en financiële marktvariabelen. Daarom combineren wij de verschillende risicomanagementinstrumenten. Zo streven wij naar een zo divers mogelijk beeld van de toekomst en een daarbij passende robuuste beleggingsstrategie.