Direct naar inhoud

Cardano Sustainable Index Real Estate Equity Europe – C1 Inc EUR

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Gespreid beleggen in beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen
 • Op passieve wijze, dus een rendement dicht bij de benchmark
 • Aantrekkelijk historisch dividendrendement
 • Fiscaal efficiënt door Nederlandse structuur

Fondsgegevens

 • ISIN
  NL0010579132
 • NAV
  € 25,77
 • Handelskoers
  € 25,83
 • Datum
  20-06-2024
 • Morningstar
  Morningstar
  3 van 5 sterren
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Vastgoed
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  UCITS
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Cardano Sustainable Index Real Estate Equity Europe – C1 Inc EUR past goed bij de belegger die zijn vastgoedportefeuille op een passieve manier Europees wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken en tracht duurzaamheidsrisico’s zoveel als mogelijk te beheersen. Cardano Sustainable Index Real Estate Equity Europe – C1 Inc EUR belegt in beursgenoteerde aandelen van Europese vastgoedondernemingen. Het fonds kent een passief beleggingsbeleid, waarbij het de benchmark repliceert. De benchmark is samengesteld op basis van aandelen van als duurzaam gekwalificeerde vastgoedondernemingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van duurzaamheidsinformatie die specifiek betrekking heeft op vastgoedondernemingen. De ondernemingen zijn onder meer beoordeeld op in hoeverre deze bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals opgesteld door de Verenigde Naties. De doelstelling is het behalen van een rendement dat het rendement van de benchmark evenaart. Het uitlenen van aandelen (securities lending) is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Periode per 31-05-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 1,93% 31,04% -3,54% -0,57%
Benchmark 1,57% 30,76% -4,03% -1,03%

Bekijk prestaties

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Cardano Sustainable Index Real Estate Equity Europe – C1 Inc EUR is een subfonds van Cardano Investment Funds I. De beheerder van het fonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit fonds is een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.