Direct naar inhoud

Cardano Climate Credit

Dilemma’s zijn er om op te lossen.  Er is een dringende behoefte aan schone energieprojecten in opkomende landen, de snelst groeiende fossiele energieverbruikers in de wereld. Zonder actie dreigt een zorgwekkende temperatuurstijging. De switch naar duurzame energie in deze landen vereist enorme investeringen. Gelukkig willen institutionele beleggers een deel van deze financieringsbehoefte invullen.

Aan de andere kant ervaren deze beleggers moeilijkheden bij het vinden van investeringen die passen bij hun risico- en rendementsdoelen.  

Als duurzame rendement- en risicomanagers voelen wij ons verplicht om dit dilemma aan te pakken. Wij zijn aan de slag gegaan en hebben een investeerbare oplossing ontwikkeld.

Bekijk het filmpje en in 4 minuten weet je hoe dit werkt.

Deze inhoud is beschikbaar na het accepteren van de cookies.

Investeren in hernieuwbare energieprojecten

Je verstrekt kapitaal voor aan grootschalige hernieuwbare energieprojecten. Dat zijn zonneparken, windmolenparken en energieopwekkingsinstallaties op basis van stromend water.  De positieve gevolgen van de huidige acht projecten zijn groot. Ze produceren ruim 2.500 gigawatt uur aan schone energie per jaar. Ze voorkomen daarmee 1,5 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. Dit is vergelijkbaar met 235.000 benzineauto’s die een jaar continue rijden. Tevens kunnen hierdoor 3,7 miljoen inwoners gebruik maken van schone energie en hebben 5.000 inwoners een baan dankzij deze projecten.

Leningen om kapitaal vrij te maken

Met de aankoop van participaties investeer je in nieuwe leningen aan bestaande hernieuwbare energiecentrales. Deze centrales zijn al operationeel en winstgevend, maar maken nog gebruik van risicodragend (donor-) kapitaal. Met jouw investering komt dit donorkapitaal gedeeltelijk weer vrij. Het wordt beschikbaar voor nieuw op te zetten centrales. De nieuwe projecten die CFM kan opzetten door het vrijgekomen kapitaal verdubbelen deze impact. Het rendement bedraagt naar verwachting 7% tot 8% per jaar.

Hoe werkt het?

Onze partner, Climate Fund Managers, financiert hoogwaardige hernieuwbare energieprojecten in opkomende markten, volledig met eigen vermogen van publieke en private verstrekkers. Zodra een project operationeel is en schone energie levert via langetermijncontracten, wordt het hergefinancierd. Ongeveer 70% van het oorspronkelijke eigen vermogen wordt vervangen door een lening, geschikt voor institutionele investeerders via het Cardano CFM Emerging Market Climate Credit Fund. Dit proces maakt eigen vermogen vrij voor nieuwe projecten, waardoor een continue cyclus van duurzame energieontwikkeling ontstaat in ontwikkelingslanden.