Direct naar inhoud

ESG Transition Equity Europe

Deze strategie is bedoeld voor duurzame beleggers die een geconcentreerde Europese aandelenportefeuille willen, vrij van bedrijven die schadelijk zijn voor of niet bijdragen aan een duurzame wereld.

Onze overtuigingen

 • Duurzaamheid creëert waarde

  Financiële stabiliteit op lange termijn vereist duurzaamheid.

  Immers, een bedrijf heeft vooral bestaansrecht omdat het goed zorgt voor de omgeving die dat bedrijf nota bene mogelijk maakt.

  Door te investeren in duurzame bedrijven en bedrijven in transitie, kunnen onze beleggers profiteren van gunstige markttrends en risico’s verminderen.

 • Weerbare bedrijfsmodellen stimuleren groei

  Een veerkrachtig en flexibel bedrijf kan goed omgaan met onzekerheden en zich aanpassen aan duurzaamheidsuitdagingen.

  Dat is een belangrijke basis voor aanhoudende groei.

  We selecteren stabiele bedrijven met solide fundamenten en beperkte onzekerheden voor onze beleggers.

 • Rentmeesterschap bevordert duurzaamheid

  Gesprekken met de bedrijfsleiding over financiële en duurzaamheidsdoelen en resultaten en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen zorgt ervoor dat bedrijven worden gestuurd naar zowel financiële voorspoed als duurzaam succes.

  Namens onze beleggers acteren wij actief richting de bedrijven waarin we beleggen.

 • Gedrag en vooroordelen in de markt bieden beleggingskansen

  De markt vertoont vaak neigingen tot overreactie en het verkeerd waarderen van risico’s.

  Het bewust zijn van deze neigingen en het tijdig herkennen ervan, kan worden vertaald in voordeel voor onze beleggers

Onze aanpak

Negatieve selectie

Positieve selectie

Fundamentele analyse en samenstellen van de portefeuille

Teams & Tools

De strategie wordt beheerd door toegewijde Europese specialisten op het gebied van duurzame aandelen, binnen onze Cardano organisatie die volledig is ingericht op duurzaam beleggen en het bevorderen van de transitie naar een duurzame wereld. Deze specialisten zijn ingebed in het beleggingsteam bestaande uit 79 beleggingsprofessionals en het aandelenteam bestaande uit 11 professionals. De actieve aandelenspecialisten (8 FTE) werken nauw samen met het EUR Investment Grade Credit Team (9 FTE) en vormen samen het fundamentele investeringsteam. Daarnaast werken ze samen met het kwantitatieve team (9 FTE), de top-down onderzoeksteams (15 FTE) en het ESG-team (25 FTE). Het ESG-team vervult een integrale rol in het beleggingsproces van de strategie.

 

Ter ondersteuning van optimale besluitvorming over of een bedrijf wel of niet in de portefeuille past, maakt het team gebruik van Cardano’s innovatieve instrumenten. Bijvoorbeeld: Ons geo-spatial data instrument. Hiermee worden fysieke klimaatrisico’s geïdentificeerd voor de productielocaties van elk (potentieel) bedrijf in portefeuille. Deze gegevens bieden inzicht in het potentiële risico op aanzienlijke financiële kosten als gevolg van klimaatverandering. We combineren deze analyses met gepubliceerde management rapporten, beleidsmaatregelen en andere geïdentificeerde risico’s. Zo wordt een extra dimensie toegevoegd aan onze kwalitatieve beoordelingen van bedrijven. Dit draagt bij aan het vaststellen of bedrijven zich aanpassen aan de duurzame transitie of niet.

Kenmerken

 • Rijke historie

  Dit is een kernstrategie van Cardano sinds bijna 20 jaar

 • Stabiel team

  Ervaren team, verschillende europese culturen, laag verloop

 • Resultaten

  Sterke duurzaamheids- en financiële resultaten sinds oprichting

 • Transitie

  Is ontworpen voor en draagt meetbaar bij aan de transitie naar een duurzame wereld