Direct naar inhoud

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Gespreid beleggen in voornamelijk kortlopende obligaties in euro
 • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
 • Geen valutarisico

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 5,75
 • Handelskoers
  € 5,76
 • Datum
  18-06-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Obligaties
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Kortlopend Obligatiefonds past goed bij de belegger die kiest voor weinig risico in de portefeuille. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds heeft duurzame karakteristieken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Het fonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico profiel en een laag liquiditeitsrisico. De beleggingen waardeert kredietbeoordelaar Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is gericht om op de lange termijn rekening houdend met het risicoprofiel een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, waarbij als uitgangspunt een verantwoord beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

Periode per 31-05-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 0,07% 2,85% -0,39% -0,40%
Benchmark -0,08% 2,38% -0,70% -0,63%

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Zwitserleven Geldmarktfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Geldmarktfonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.