Direct naar inhoud

Cardano ESG Transition Equity Europe – C1 Inc EUR

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Een breed gespreide portefeuille van Europese aandelen
 • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
 • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen

Fondsgegevens

 • ISIN
  NL0010579074
 • NAV
  € 32,46
 • Handelskoers
  € 32,56
 • Datum
  12-07-2024
 • Morningstar
  Morningstar
  5 van 5 sterren
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Aandelen
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  UCITS
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Deze strategie is bedoeld voor duurzame beleggers die een geconcentreerde Europese aandelenportefeuille willen, vrij van bedrijven die schadelijk zijn voor of niet bijdragen aan een duurzame wereld.

Waarin belegt het fonds?

Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken en tracht duurzaamheidsrisico’s zoveel als mogelijk te beheersen. Cardano ESG Transition Equity Europe – C1 Inc EUR belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De fondsmanagers selecteren alleen aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score van de portefeuille.

Periode per 30-06-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 12,60% 18,92% 9,22% 10,28%
Benchmark 9,05% 13,68% 7,44% 8,44%

Bekijk prestaties

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Cardano ESG Transition Equity Europe – C1 Inc EUR is een subfonds van Cardano Investment Funds I. De beheerder van het fonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit fonds is een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.