Direct naar inhoud

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Pacific (I)

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde aandelen in de regio Pacific
 • Beleggen in ondernemingen die voldoen aan ons ESG-beleid en uitsluitingenbeleid
 • Een rendement dicht bij de benchmark tegen lage kosten
 • In Nederland gevestigd

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 146.801,18
 • Handelskoers
  € 146.845,22
 • Datum
  24-05-2024
 • Morningstar
  Morningstar
  5 van 5 sterren
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Aandelen
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Azie/Pacific

Voor wie is het fonds?

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Pacific (I) is uitsluitend geschikt voor Nederlandse pensioenfondsen die de aandelenportefeuille op een systematisch beheerde wijze willen invullen en bovendien duurzaam willen beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Voor dit fonds zijn concrete duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage leveren en die tevens er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Pacific (I) belegt op een duurzame wijze in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit de Pacific, die deel uitmaken van de MSCI Pacific Index Net EUR, met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan zowel dhet Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen, worden door de beheerder op een zodanige wijze belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Het doel van het fonds is, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, ten behoeve van participanten een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Pacific Index Net Index zoveel als mogelijk benadert. Securities lending is niet toegestaan en het valutarisico wordt niet afgedekt.

Periode per 30-04-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 6,30% 15,95% 4,53% 5,85%
Benchmark 6,15% 16,42% 4,98% 6,07%

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

De beheerder van het fonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit fonds is een prospectus beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.