Straight to content

Het verbeteren de genderbalans binnen Cardano op alle niveaus

Het Gender Inclusion Network (GIN) werd in 2018 opgericht in Londen, met als doel Cardano UK te helpen het genderevenwicht te verbeteren. Het GIN is onlangs uitgebreid binnen de Cardano Group met vertegenwoordigers in de stuurgroep van alle Cardano-kantoren. Het doel blijft hetzelfde voor de hele groep: ervoor zorgen dat we op alle niveaus een meer genderevenwichtig personeelsbestand aantrekken, behouden en ontwikkelen.

Een meer genderevenwichtig personeelsbestand wordt op alle niveaus door ons aangetrokken, behouden en ontwikkeld

Het Gender Inclusion Network (GIN) werd in 2018 opgericht in Londen, met als doel Cardano UK te helpen het genderevenwicht te verbeteren. Het GIN is onlangs uitgebreid binnen de Cardano Group met vertegenwoordigers in de stuurgroep van alle Cardano-kantoren, waarbij zowel junior als senior en mannelijke als vrouwelijke perspectieven worden omarmd.

groep personen in vorm van vrouwlijk symbool

Het doel blijft hetzelfde voor de hele groep: ervoor zorgen dat we op alle niveaus een meer genderevenwichtig personeelsbestand aantrekken, behouden en ontwikkelen. Als bedrijf zijn we ons ervan bewust dat de sector waarin we werken voor een aantal structurele uitdagingen staat, waarbij sommige onderdelen en functies veel populairder blijken te zijn bij mannen dan bij vrouwen. Daar zijn veel redenen voor, waarvan sommige diep geworteld zijn in bredere maatschappelijke zin. We kunnen niet alles direct beïnvloeden. Toch blijven we ons inzetten om er praktisch gezien alles aan te doen al onze medewerkers een zo aantrekkelijke en toegankelijk mogelijke werkplek te bieden.

Kennisdeling, feedback en actie

Het GIN werkt samen met andere netwerken in de organisatie, zoals BAME, Pride, Health & Wellbeing en Working Parents & Careers. Het is verbonden met de bredere Diversity & Inclusion Steering Group, dat wordt voorgezeten door de CEO van de Group, Mickey de Lathauwer. Het werk van het GIN omvat drie kerngebieden:

  1. kennisdeling en verbinding: het leren en delen van beste werkwijzen en het uitbreiden van netwerken binnen de Group;
  2. feedback geven: het bedrijf laten weten waar we tekortkomingen of uitdagingen zien en als klankbord fungeren voor nieuwe initiatieven;
  3. coördinatie: het organiseren van interne of externe evenementen, het promoten van gendergerelateerde bronnen en het verkrijgen van feedback van het personeel.

Breng alle onderwerpen ter sprake om het genderevenwicht te verbeteren

Helen Prior, coördinator van het GIN, zegt dat haar opdracht bewust breed is: “Cardano moedigt zijn medewerkers aan om alle onderwerpen aan de orde te stellen die relevant zijn voor het doel het genderevenwicht te verbeteren. Daarom blijven we ons inzetten om al onze medewerkers een zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijke werkplek te bieden.”

Helen Prior, Coördinator GIN Cardano Groep en Client Director Cardano UK