Straight to content

Het Diversity Project ondersteunt onze inclusieve cultuur

De Cardano Group sloot zich in 2020 aan bij het Diversity Project. Het Diversity Project is een organisatie-overschrijdend initiatief dat pleit voor een meer inclusieve cultuur binnen de sector van beleggen en sparen. De CEO van de Cardano Group, Mickey de Lathauwer, vertegenwoordigt Cardano in de adviesraad van het project.

De Cardano Group sloot zich in 2020 in het Verenigd Koninkrijk aan bij het Diversity Project. Het Diversity Project is een organisatie-overschrijdend initiatief dat pleit voor een meer inclusieve cultuur binnen de sector van beleggen en sparen. Een inclusieve cultuur op alle niveaus leidt tot beter teamwerk, bredere perspectieven, betere beleggingsbeslissingen, betere resultaten voor onze klanten en uiteindelijk duurzamere bedrijven.

De leden van het Diversity Project zijn van mening dat er zichtbare en meetbare vooruitgang kan worden geboekt over de projectperiode van vijf jaar. Het doel is om diversiteit te bereiken in alle dimensies, zoals geslacht, etniciteit, sociaaleconomische achtergrond, LHBTI+, leeftijd en handicap.

Gezamenlijke inspanningen leveren meer resultaten op

Het project omvat het hele spectrum van de financiële sector: vermogensbezitters, fondsbeheerders, fondskiezers, pensioenadviseurs, actuarissen, curators, vermogensbeheerders en de organisaties voor professionele standaarden en handel. Het is holistisch, samenwerkend en ‘open source’. Het project is een aanvulling op de initiatieven van individuele organisaties; er wordt van uitgegaan dat gezamenlijke inspanningen meer resultaten kunnen opleveren. Het wil meer inzicht geven in wat de beleggingssector daadwerkelijk doet en de verschillende rollen daarin. Ook willen we met dit project een breder scala aan nieuwkomers aanmoedigen en bestaand divers talent ontwikkelen en behouden.

Michael de Lathauwer

Een echt diverse beleggingssector

CEO van de Cardano Group, Mickey de Lathauwer, vertegenwoordigt Cardano in de adviesraad van het project. De visie van het Diversity Project is een echt diverse en inclusieve Britse beleggings- en spaarsector te zijn met het juiste talent om de best mogelijke resultaten voor onze klanten te leveren en om een afspiegeling te zijn van onze samenleving. Emma Buckhorn, vertegenwoordiger van Cardano in de stuurgroep, vat het als volgt samen: “Bij Cardano streven we ernaar om de diversiteit van ons personeelsbestand te verbreden voor beter teamwerk, betere resultaten voor onze klanten en duurzamer zakendoen.”