Straight to content

#10000BlackInterns Programme wordt in 2021 voortgezet

Cardano nam in 2020 voor het eerst deel aan het #10000BlackInterns Programme in het Verenigd Koninkrijk en we zijn blij om onze samenwerking met het programma in de zomer van 2022 voort te zetten. Het #10000BlackInterns initiatief brengt toonaangevende spelers uit diverse sectoren samen om de aanhoudende ondervertegenwoordiging van zwart talent in deze sectoren aan te pakken.

Student

Lancering programma

Sinds de lancering heeft het programma buitengewoon veel steun gekregen; 200 bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben stages aangeboden aan zwarte studenten om zodoende meer divers talent aan te trekken over de verschillende sectoren. Het programma is gericht op het bieden van cruciale werkervaring en het bieden van een toegankelijk carrièrepad aan zwarte studenten. Het programma is beschikbaar voor kandidaten uit een breed scala aan academische disciplines.

Indrukwekkende cv’s en kandidaten

Bij Cardano beoordelen we het potentieel van kandidaten door vooral te kijken naar hun denkvermogen, hun vermogen om met nieuwe informatie te werken en hun algemene arbeidsethos. We waren zeer onder de indruk van het niveau van de cv’s die we ontvingen en de kandidaten die we hebben geïnterviewd. Vier kandidaten hebben een aanbieding ontvangen en hebben in de zomer van 2021 bij ons gewerkt als stagiair.

Netwerkmogelijkheden en een mentorrelatie

We hopen dat dit een zeer positieve ervaring zal zijn. We bieden de stagiaires niet alleen de mogelijkheid om samen te werken met de huidige teamleden, maar we willen hen ook een duidelijk beeld geven van onze activiteiten en missie, alsmede toegang tot trainingsmiddelen, interactie met senior managers, netwerkmogelijkheden en een mentorrelatie die ook na afloop van de stage in stand wordt gehouden.

Enkele statistieken om het succes van het programma als geheel te benadrukken:

  • 2.165 in aanmerking komende aanvragen van zwarte studenten uit het hele VK werden ontvangen.
  • Er zijn 360 aanbiedingen gedaan.
  • De meeste organisaties verdubbelden hun toezegging van één stageplek en namen uiteindelijk twee stagiaires aan. Wij hebben er vier aangenomen.
  • 41% van de aanvragen was afkomstig van personen die zich als vrouw identificeren en 44% van de aanbiedingen werd aan deze groep aangeboden. Dit is het dubbele van het normale percentage van 20% in de investment management sector.
  • Van de aanvragen was 59% afkomstig van studenten van universiteiten die niet tot de Russell Group (een samenwerkingsverband van 24 Britse universiteiten) behoren.
Emma Buckhorn

Een breed scala aan sectoren

Emma Buckhorn, begeleider van het #10000BlackInterns Programme bij Cardano: “We kijken ernaar uit om onze relatie met het programma voort te zetten. In de zomer van 2022 gaan we opnieuw samenwerken met het #10000BlackInterns initiatief, bedoeld om betaalde werkervaring aan te bieden in een breed scala aan sectoren, om opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te creëren en om een duurzame cyclus van mentorschap en sponsoring voor de zwarte gemeenschap op te bouwen.”