Skip to content

Legal en compliance

Opnemen van telefoongesprekken

Cardano neemt sommige inkomende en uitgaande telefoongesprekken op om te voldoen aan voor Cardano geldende wettelijke verplichtingen. Opnames van telefoongesprekken worden zonder nadere aankondiging of waarschuwingstoon gemaakt. Opnames zullen voor een termijn van minimaal 5 jaren worden bewaard. Indien u daarom verzoekt, zullen we kopieën van opnames van telefoongesprekken aan u ter beschikking stellen.

Privacyverklaringen

Cardano Risk Management B.V. verzamelt persoonsgegevens in haar hoedanigheid als werkgever, maar ook om haar bedrijf te kunnen uitoefenen. In onderstaande privacyverklaringen laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Download hier de Privacy notice Clients and Business over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze klanten, zakelijke contactpersonen, leveranciers etc. verzamelen.

Download hier de Privacy notice Recruitment and Employee over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze medewerkers en sollicitanten verzamelen.

Behandeling van klachten

Download hier het document Behandeling van klachten voor meer informatie.

Cardano Execution Policy

Download hier de Cardano – Execution Policy November 2019.

MiFID-II RTS28: annual report

Download hier de MiFID-II RTS28 – annual 2019 report.

Download hier de MiFID-II RTS28 – annual 2018 report.

Cardano Group Pillar 3 Disclosure oktober 2020

Download hier de Cardano Group Pillar 3 Disclosure.

Remuneratie Cardano Risk Management B.V.

Download hier het Beloningsbeleid 2019.

Verantwoord beleggen (Responsible Investment)

Cardano heeft de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend. Hoe Cardano milieu-, sociale en governance factoren heeft geïntegreerd in de investeringsbeslissingen, kun je lezen in onze Responsible Investor Policy.