Direct naar inhoud

Legal & Compliance Cardano Asset Management N.V.

Privacyverklaringen

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) verzamelt persoonsgegevens in haar hoedanigheid als werkgever, maar ook om haar bedrijf te kunnen uitoefenen. In onderstaande privacyverklaringen laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Download hier de Privacy notice Clients and Business over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze klanten, zakelijke contactpersonen, leveranciers etc. verzamelen.

Download hier de Privacy notice Recruitment and Employee over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij van onze medewerkers en sollicitanten verzamelen.

Opnemen van telefoongesprekken

Cardano neemt sommige inkomende en uitgaande telefoongesprekken op om te voldoen aan voor Cardano geldende wettelijke verplichtingen. Opnames van telefoongesprekken worden zonder nadere aankondiging of waarschuwingstoon gemaakt. Opnames zullen voor een termijn van minimaal 5 jaren worden bewaard. Indien u daarom verzoekt, zullen we kopieën van opnames van telefoongesprekken aan u ter beschikking stellen.

MiFID-II RTS28: annual report

Download hier het MiFID-II RTS28 – annual 2023 report.

Download hier het MiFID-II RTS28 – annual 2023 report downloadable version.

Beloningsbeleid

Download hier het Beloningsbeleid.

Licentie en registratie

Cardano Asset Management N.V. (CAM), voorheen ACTIAM N.V., heeft een vergunning als beheerder van instellingen voor collectieve beleggingen (ICBE) op grond van art. 2:69b Wet op het financieel toezicht (Wft) en een vergunning als fondsbeheerder voor alternatieve beleggingsinstellingen (ABI) op grond van artikel 2:65 Wft. Daarnaast is het CAM toegestaan om de volgende beleggingsdiensten aan te bieden: het beheren van individuele activa, het geven van beleggingsadvies en het ontvangen en verzenden van orders in de zin van Sectie 2: 67a, (2) (a, b en d) van de Wft. CAM heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is UCITS- en AIFMD-compliant. CAM staat ook onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Meer informatie over CAM’s vergunning voor het beheren van ICBE vindt u in het registratiedocument.

CAM is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30143634 en RSIN 806012900. CAM’s statutaire zetel bevindt zich in Rotterdam, Nederland. Het bedrijf werd opgericht op 22 juli 1997 en staat sinds 5 augustus 1997 geregistreerd in het handelsregister. De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2023.

Registratie en Documentatie Bewaarder

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.), de AIF-beheerder heeft BNP Paribas S.A., Netherlands branch aangesteld als bewaarder van de door Cardano beheerde beleggingsfondsen. BNP Paribas S.A., Netherlands branch is het Nederlandse bijkantoor. De volgende documenten van de bewaarder zijn hier te vinden: KVK, Statuten en Jaarverslag.

Cardano Group Code of Conduct

Download hier de Cardano Group Code of Conduct.