Direct naar inhoud

Perspectives

 • Groep bouwvakkers en Guarantco op bouwplaats
  Geplaatst in categorie:
  • Duurzaamheid
  • Impact
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 5 minuten

  Ons ultieme doel is het verminderen van armoede in lagelonenlanden door expertisecentrum te worden voor kredietoplossingen in lokale valuta voor de financiering van infrastructuur.” Zegt NicoleXU van GuarantCo. Zij bieden garanties GuarantCo garanties voor investeringen in infrastructuur in lage- tot middellagelonenlanden. Lees hier het volledige interview.

 • Rocky mountains
  Geplaatst in categorie:
  • Impact
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 4 minuten

  Impactinvestering gaat vooral om investeren met als doel een positieve, meetbare impact op het gebied van milieu en maatschappij te genereren naast een financieel rendement. Cardano wil dit bereiken door middel van een non-profitstichting onder de naam Cardano Development, die zich specialiseert in het management van financiële risico’s voor ontwikkelingsfinanciering. Hoe werkt dat dan in de praktijk?

 • boeren in Kyrgyzstan voor boerderij
  Geplaatst in categorie:
  • Beleggen
  • Duurzaamheid
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 4 minuten

  Analist Amadeus Bringmann werkt voor TCX, een bedrijf met valutarisico-oplossingen als kernactiviteit en dat onder de koepel van Cardano Development opereert. TCX beschrijft zichzelf als een bedrijf dat ‘de wereldwijde oplossing biedt voor valutarisico’s in grensmarkten’. Maar wat betekent dit nu precies? En wat levert het impactinvesteerders op?

 • Vrouw in futuristisch oog
  Geplaatst in categorie:
  • Beleggen
  • Duurzaamheid
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 4 minuten

  Onze missie gaat verder dan het veiligstellen van een financieel goede oude dag voor mensen. We willen bijdragen aan een rechtvaardige, veilige samenleving op een gezonde planeet. Als investeerder en risicomanager kunnen we het verschil maken en real world impact realiseren. Daarvoor nemen we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Lees verder om te weten hoe wij dat aanpakken.

 • Kwartaalrapport duurzaam beleggen banner
  Geplaatst in categorie:
  • Beleggen
  • Duurzaamheid
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 1 minuut

  Ons recente beknopte overzicht van opvallende ontwikkelingen op het gebied van duurzaam investeren in de obligatiemarkt.

 • IIjsje met wereldbol
  Geplaatst in categorie:
  • Duurzame samenleving
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 1 minuut

  e mag nooit alleen maar uitgaan van modellen, omdat de werkelijkheid vele malen ingewikkelder is. Als er één gebied is waar dat voor geldt, dan is het wel klimaatverandering. Een complex onderwerp dat ook op de agenda van pensioenfondsen moet staan. Want het gaat dan over gevolgen die moeilijk te voorzien zijn voor de toekomst.

 • Geplaatst in categorie:
  • Onzekere wereld
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 6 minuten

  Gebrek aan leiderschap staat het benutten van de coronacrisis voor een betere, duurzamere wereld in de weg. Leiders zouden moeten leren omgaan met onzekerheid in plaats van met continuïteit en stabiliteit. Zeker nu niet alleen het pensioenstelsel, maar alle grote stelsels zoals zorg, economie en democratie op de schop gaan.

 • oude brede boom met veel takken
  Geplaatst in categorie:
  • Beleggen
  • Duurzaamheid
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 3 minuten

  Pensioenfondsen bepalen met hun beleggingsbeleid de agenda voor de duurzame energietransitie. Net zoals ze eerder de aanzet gaven tot bijdragen aan klimaat- en milieuprojecten door de groene obligatie als beleggingsinstrument te omarmen. Dat zegt Christopher Flensborg, grondlegger van de groene obligatie, in dit interview.

 • kerncentrale
  Geplaatst in categorie:
  • Duurzame samenleving
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 5 minuten

  Bedrijven die CO2 uitstoten, moeten beschikken over emissierechten. Die kunnen ze kopen op de Europese ETS-veiling. Buitengewoon hoogleraar Luca Taschini, econoom en expert CO2-emissierechten, vertelt over de werking, de prijsvorming en het overheidsbeleid rond CO2 en de noodzaak van scenarioplanning voor pensioenfondsen.

 • Kwartaalrapport duurzaam beleggen banner
  Geplaatst in categorie:
  • Beleggen
  • Duurzaamheid
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 1 minuut

  Elk kwartaal geven we een beknopt overzicht van opvallende ontwikkelingen op het gebied van duurzaam investeren in de obligatiemarkt.

 • Geplaatst in categorie:
  • Pensioencontract
  Gepubliceerd op:
  Leestijd: 3 minuten

  Een van de positieve berichten tijdens de coronapandemie was dat er eindelijk een pensioenakkoord is gesloten. Het nieuwe pensioencontract maakt het omgaan met de onzekere toekomst veel beter mogelijk. Dat is dus een grote stap vooruit. De details van dit nieuwe contract moeten nog worden uitgewerkt door de bestuurders van de pensioenfondsen; we staan aan […]