Direct naar inhoud

Workshop ‘Strategische keuzes voor jouw pensioenfonds in de pensioentransitie’

Pensioenfondsen en hun stakeholders moeten zich nu al voorbereiden op de ingrijpende verandering van het pensioenlandschap in de komende jaren. Zodat ze zonder onnodige druk de juiste strategische keuzes kunnen maken. Die keuzes gaan met name over de contractvorm, invaren of niet, de hoogte van de pensioenpremie en het ambitieniveau, de solidariteitsreserve en een toekomstbestendig uitvoeringsmodel.

Goed voorbereid de complexe pensioentransitie in

In deze interactieve workshop belichten we de verschillen tussen de huidige pensioenregelingen onder het nFTK, het nieuwe pensioencontract en de wet verbeterde pensioenregeling. We verkennen samen de grote keuzes voor bestuur en sociale partners. Aan de hand van verschillende strategische routes voor jouw pensioenfonds stellen we gezamenlijk de meest kansrijke route vast. Dit op basis van wat bestuur en stakeholders belangrijk vinden voor de toekomst. We stellen een stappenplan op waarmee bestuur en sociale partners goed voorbereid de complexe pensioentransitie ingaan.

Programma

Deze workshop is uitermate geschikt voor bestuur, sociale partners of verantwoordingsorgaan. Een gecombineerde groep is uiteraard ook mogelijk. De workshop duurt circa twee uur en is op dit moment ook digitaal mogelijk.

Deel 1: De grote pensioentransitie

We behandelen kort de essentie van de hoofdlijnennotitie en de laatste inzichten vanuit SZW en DZNB over het nieuwe pensioencontract. We vergelijken de mogelijke pensioencontractvormen en bespreken hoe werkgevers en deelnemers de overeenkomsten en verschillen daarin waarderen.

Deel 2: De essentiële keuzes

Met behulp van de tool Mentimeter maken we direct zichtbaar welke keuzes je op dit moment zou maken als het gaat om belangrijke onderwerpen als contractkeuze, invaren of niet, de solidariteitsreserve en al of niet zelfstandig doorgaan als pensioenfonds. Aan de hand van de resultaten laten we zien hoe het toekomstig uitvoeringsmodel van jouw pensioenfonds eruit kan zien. We maken het concreet en tastbaar.

Deel 3: Het stappenplan

We werken alle essentiële keuzes uit in een stappenplan op maat voor jouw pensioenfonds. Dit laat zien welke partijen, zoals bestuur, sociale partners en verantwoordingsorgaan, aan zet zijn bij de verschillende onderdelen. Zodat jullie projectgroep voor deze pensioentransitie meteen na de workshop met dit stappenplan aan de slag kan.

workshop 'Strategische keuzes voor jouw pensioenfonds in de pensioentransitie' aan.

Vraag nu de workshop voor jouw pensioenfonds aan.