Direct naar inhoud

Workshop ‘Scenario’s voor jouw pensioenfonds in het nieuwe pensioenlandschap’

De wereld verandert ingrijpend in de komende jaren. Denk niet alleen aan het nieuwe pensioencontract, maar ook aan het internationale klimaatbeleid, nieuwe internationale betrekkingen en de gevolgen van de coronacrisis. Scenariodenken is een uitstekend instrument voor besturen van pensioenfondsen om een helder toekomstperspectief te creëren in een onzekere en onvoorspelbare pensioentransitie.

In deze interactieve workshop onderzoeken we welke toekomststrategie het beste past bij jouw pensioenfonds. Dat doen we op basis van een centrale onderzoeksvraag, die specifiek is voor jouw pensioenfonds. We doorleven verschillende toekomstscenario’s met bijbehorende wereldbeelden. We belichten de belangrijkste afwegingen die je kunt maken en we kijken welke indicatoren je moet monitoren om toekomstbestendige keuzes te kunnen maken.

Gedegen voorbereiding aan de hand van survey

Deze workshop leent zich uitstekend voor een hei- of studiedag van besturen, verantwoordingsorganen en sociale partners. Onze adviseurs begeleiden de deelnemers in de voorbereiding bij het opstellen van de onderzoeksvraag. We identificeren alvast trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de belanghebbenden in jouw pensioencontract. Dit vanuit invalshoeken als economie, technologie, sociaal-maatschappelijk, leefomgeving en politiek. We vergaren deze informatie aan de hand van een voorbereidende survey.

Programma

Deze workshop is het ideale vertrekpunt voor de pensioentransitie in 2020-2026. Met open vizier, samen met alle betrokken partijen. De workshop bestaat uit drie delen en duurt circa 2,5 tot 3,5 uur. De workshop is op dit moment ook digitaal mogelijk.

Deel 1: Waarom scenariodenken?

Uitleg over het belang van scenariodenken, gekoppeld aan de onderzoeksvraag en de onzekere toekomst waarin jouw pensioenfonds moet navigeren.

Deel 2: Wat is relevant?

We staan stil bij de surveyresultaten. We koppelen trends en ontwikkelingen aan de dynamiek van jouw specifieke pensioencontract. Via breakout-sessies brengen we per belanghebbende de wensen en randvoorwaarden voor een toekomstbestendig pensioencontract in kaart.

Deel 3: Scenario’s doorleven

In groepen doorleven we toekomstscenario’s en stellen we de bijbehorende ideale strategie en het best passende uitvoeringsmodel vast. We onderzoeken overeenkomsten, verschillen en consensus in de beantwoording van de onderzoeksvraag. Ook benoemen we signalen en indicatoren om onzekere onderdelen in de toekomst te kunnen concretiseren.

Workshop 'Scenario’s voor jouw pensioenfonds in het nieuwe pensioenlandschap'

Vraag nu de workshopvoor jouw pensioenfonds aan.