Direct naar inhoud

De whitepaper ‘Ons Pensioen: de grote oversteek’ in beeld

Bekijk en luister hier onze videoserie waarin we onze visie delen op de pensioentransitie.

Om de ingewikkelde materie uit de whitepaper “Ons Pensioen: De grote oversteek” inzichtelijker te maken volgen we een fictief pensioenfonds en drie van hun – eveneens fictieve – deelnemers. Met scenario’s geven we je inzicht in de grote vraagstukken en de gevolgen voor jouw deelnemers van de te maken keuzes. Inclusief praktische en technische uitwerkingen.

screenshot video roel Mehlkopf Welk pensioencontract kiezen we

Aflevering 1: Welk pensioencontract kiezen we?

Om de vertaling naar de praktijk te maken volgen we drie deelnemers van het fictieve pensioenfonds ‘Ons Pensioen’. Op tien cruciale onderdelen van de pensioentransitie schetsen we de keuzes die voorliggen én de gevolgen in de praktijk voor de deelnemers Julia (30), Maya (50) en Olivier (68).

screenshot video Pim van Diepen Projectierendement en spreiden

Aflevering 2: Projectierendement en spreiden

Welke pensioenuitkering mag de 68-jarige Olivier komende jaren verwachten? In deze aflevering legt Pim van Diepen aan de hand van projectierendement en spreiden uit hoe de keuzes in de pensioentransitie de situatie van Olivier beïnvloeden.

 

screenshot video roel Mehlkopf Renterisico afdekken

Aflevering 3: Renterisico's afdekken

Ook in de nieuwe premieregelingen wil je renterisico’s afdekken, zodat een fonds pensioenen in de toekomst kan blijven uitkeren. Bekijk de 3e aflevering van onze videoserie over ‘Ons Pensioen’. Hierin vertelt Roel Mehlkopf over hoe het voor de deelnemers Julia, Maya en Olivier verschillend is ingericht.

 

 

screenshot video Pim van Diepen Inflatierisico over het hoofd gezien

Aflevering 4: Inflatierisico's over het hoofd gezien

Forse vermindering van koopkracht door inflatie lijkt in de nieuwe concept Pensioenwet over het hoofd gezien, terwijl dat een groot risico kan zijn voor de deelnemers van pensioenfondsen. Bekijk in deze aflevering hoe Pim van Diepen uitlegt wat ‘Ons Pensioen‘ heeft gedaan om die risico’s te beperken en de koopkracht van deelnemers te behouden.

 • screenshot video Noortje de Beijer beschermings- en overrendement

  Aflevering 5: Beschermings- en overrendement

  In de 5e aflevering van onze videoserie vertelt Noortje de Beijer, over het beschermings- en overrendement van het fictieve pensioenfonds ‘Ons Pensioen’. Wat heeft ‘Ons Pensioen’ gedaan om de risico’s van de renteontwikkeling te beperken door middel van de flexibele afdekkingspercentages?

 • screenshot video roel Mehlkopf Solidariteitsreserve

  Aflevering 6: Solidariteitsreserve

  In deze aflevering over het fictieve pensioenfonds ‘Ons Pensioen’ gaan we in op het solidariteitsreserve, het collectieve vermogen van het nieuwe pensioencontract. Roel Mehlkopf vertelt over de visie van Cardano en hoe deelnemers Julia, Maya en Olivier hier in gelijke mate van kunnen profitere

 • screenshot video Noortje de Beijer Invaren

  Aflevering 7: Invaren

  Wel of niet invaren? In deze video legt Noortje uit welke keuzes ‘Ons Pensioen’ nog moet maken wanneer ze in principe kiezen om in te varen. En wat voor invloed dit heeft op de pensioenuitkering van de deelnemers Julia, Maya en Olivier.