Direct naar inhoud

Wijziging fondsnaam en aanscherping duurzaamheidsbeleid ACTIAM Impact Euro Credit Fund

Fondspublicatie | ACTIAM Impact Euro Credit Fund

Hierbij maakt de Beheerder van ACTIAM Impact Euro Credit Fund het voornemen bekend per 1 januari 2024 de naam en de voorwaarden met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid van het Fonds te zullen wijzigen.  

De naamswijziging ziet enerzijds op de vervanging van de naam ‘ACTIAM’ door ‘Cardano’, en anderzijds op het beter laten aansluiten van de fondsnaam op het gevoerde duurzaamheidsbeleid. De wijziging van het duurzaamheidsbeleid ziet op een aanscherping van de criteria om te kwalificeren als een ‘Duurzame Belegging’, waarbij dientengevolge het minimum percentage voor aan te houden Duurzame Beleggingen wordt aangepast. 

Huidige fondsnaam Fondsnaam vanaf 1 januari 2024 
   ACTIAM Impact Euro Credit Fund    Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Toelichting en het geactualiseerde prospectus.