Skip to content

Waarom droogt liquiditeit nu op en hoe komen we er nog aan?

Onze goede relatie met banken maakt het verschil

Door Joost de Bakker, trader bij Cardano en Michel Lansink, hoofd Trading bij Cardano

Joost de Bakker Cardano
Joost de Bakker

In vrijwel alle beleggingscategorieën is de liquiditeit sterk verminderd. De paniek op de financiële markten van begin maart van dit jaar zorgde voor toenemende volatiliteit en verminderde liquiditeit. Dan bieden een goed onderhouden netwerk en een tandje bijzetten nog volop mogelijkheden om te handelen.

Banken zijn inmiddels zeer terughoudend om tegen scherpe prijzen liquiditeit aan te bieden waardoor het moeilijk wordt om tegen acceptabele kosten grotere transacties uit te voeren.  Het is onze verantwoordelijkheid om voor onze klanten risico’s af te kunnen dekken, zoals rente- of valutarisico’s. Dan is het problematisch dat de liquiditeit sterk is afgenomen. Er is nu veel onrust in de markt met veel prijsbewegingen tot gevolg. In zo’n omgeving is het voor handelaren bij een bank moeilijk om liquiditeit te verschaffen in transacties zonder zelf verlies te lijden. Dit leidt tot terughoudendheid en het verklaart dat de transactiekosten veel hoger zijn.

Prettig om aan de zijlijn te staan

In zo’n klimaat is het voor veel beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars prettig als ze aan de zijlijn kunnen blijven staan. Als je nu niet in de markt hoeft te zitten, kun je er maar beter wegblijven. Onze meeste klanten doen dat ook, ze blijven hun langetermijnstrategie uitvoeren. Er zijn echter ook onderdelen van de beleggingsstrategie die onderhoud vereisen en waarvoor het uitvoeren van transacties onvermijdelijk is. Het afdekken van het valutarisico vindt bijvoorbeeld plaats via transacties met een relatief korte looptijd. Lopen die af, dan moet je ze wel verlengen om de afdekking in stand te houden. Dan moet je dus de markt in.

Goed onderhouden netwerk

In deze ‘wilde’ markt leveren de investeringen in een goed onderhouden netwerk met persoonlijke relaties op. Daar kunnen we nu op terugvallen. De bank weet wie er aan de andere kant van de transactie zit en is dan eerder bereid om een goede prijs af te geven. Het kost dus wel meer moeite om transacties voor elkaar te krijgen. We zetten voor onze klanten alle zeilen bij om het werk zo goed mogelijk gedaan te krijgen. Want ook al hoeven ze nog niet meteen de markt in, het voelt oncomfortabel als dat niet meer mogelijk zou zijn.

Marktsituatie is ongekend

Michel Lansink Cardano
Michel Lansink

De huidige marktsituatie is ongekend. Wat het uniek maakt is dat het nu bij mensen de huiskamer binnenkomt. Het is niet alleen meer iets van de financiële markt, ook het midden- en kleinbedrijf sluit de deuren. Tijdens de crisis van 2008 had je ook wel dagen met hele beperkte liquiditeit en grote prijsbewegingen, maar dit geeft een extra lading. In vergelijking met 2008 is er nu veel meer elektronische handel, waarmee transacties snel en eenvoudig tot stand komen. Bovendien gaat nieuws nu met enorme snelheid de wereld over. Samen met beperkte liquiditeit, zorgt dit voor grillige prijsbewegingen. Een markt zoals nu, waarin aandelen eerst 5% dalen en vervolgens 11% stijgen, is ongekend.

Onzekerheid in combinatie met angst

De financiële wereld ziet het volgens hem wel in dat het de centrale banken en de nationale overheden in Europa ernst is om het vertrouwen te herstellen. Tegelijk is er het besef dat je dit niet alleen met een enorme schep geld op kunt lossen. Je hebt ook gewoon tijd nodig om het coronavirus in te dammen en te neutraliseren. De onzekerheid over hoe lang dat nog gaat duren, in combinatie met angst, beïnvloedt het goed functioneren van de financiële markt doordat handelaren minder risico nemen.

Meerwaarde voor klanten

Om klanten goed bij te kunnen staan in deze onzekere tijd heeft Cardano diverse voorzorgmaatregelen getroffen, aldus Lansink. We splitsen bedrijfskritische teams zodat ze deels vanuit kantoor en deels vanuit huis of uitwijklocaties werken. Zo spreiden we als risicomanager ook in dit opzicht de risico’s. Het uitvoeren van transacties kost weliswaar meer tijd en effort. Maar dat levert onmiskenbaar meerwaarde op voor onze klanten. Onze bijdrage kan het verschil maken tussen wel of geen transactie en dat is cruciaal. Sinds 2008 is er enorm ingezet op elektronische platforms met gestandaardiseerde instrumenten. Dat maakt het transparant en efficiënt onder normale omstandigheden, maar je hebt in deze markt je goede relatie met de banken gewoon nodig om het verschil te maken.

We hechten veel waarde aan heldere communicatie over deze turbulente marktomstandigheden. We blijven in contact met de klant over de beste aanvliegroute voor beoogde transacties.