Skip to content

Is clearen van swaps voordeliger dan niet clearen?

Clearen renteswaps kan voordelig zijn in veranderende portefeuille

Door de extra beheerskosten is het clearen van renteswaps voor een buy-and-hold portefeuille nog niet altijd in het belang van de deelnemers in een pensioenfonds. Echter, voor een dynamische portefeuille kunnen de kosten voor geclearde swaps lager zijn. Daarnaast brengt clearing andere voordelen zoals transparantie en flexibiliteit.

Door Max Verheijen, director Financial Markets van Cardano.

Hoge beheerskosten

Max Verheijen CardanoDe wettelijke verplichting tot clearen van renteswaps door pensioenfondsen zweeft al geruime tijd boven de markt. Het is een uitvloeisel van EMIR die het handelen in financiële producten veiliger en transparanter moet maken. De laatste stand van zaken is dat pensioenfondsen vanaf 18 juni 2021 moeten clearen.

Zolang die verplichting er niet is, doen pensioenfondsen er goed niet zomaar te clearen. Het is dit moment vaak nog duur. Dit komt door de hoge vaste beheerskosten die clearingmembers in rekening brengen. Het kost een doorsneefonds van drie miljard euro nu jaarlijks zo’n 150.000 euro.

Wel of niet clearen pensioenfondsafhankelijk

Clearen wordt onder diverse omstandigheden interessanter. Bijvoorbeeld wanneer een fonds een behoorlijk dynamische afdekkingsstrategie via derivaten hanteert. De transactiekosten van een geclearde swap is tegenwoordig in veel gevallen lager dan van een bilaterale (niet geclearde) swap. Bij het doen van veel transacties die relatief kort in de portefeuille blijven weegt het transactiekostenvoordeel op tegen de hoge vaste beheerskosten van de clearingmember.

Dat voordeel neemt toe naarmate transactiekosten van een bilaterale swap omhoog gaan. Kan dat? Zeker. Wanneer banken hogere kosten in rekening brengen omdat zij meer kapitaal moeten aanhouden of meer onderpand moeten storten voor niet-geclearde renteswaps. Dat gebeurt binnenkort. Volgend jaar moeten pensioenfondsen die meer dan 8 miljard euro aan derivaten hebben uitstaan al extra onderpand, Initial Margin, uitwisselen met tegenpartijen.

Toegenomen systeemrisico

Maakt clearing het systeem voor pensioenfondsen wel veiliger? Ja en nee. Voordeel van een clearinghouse is dat het bijna niet failliet kan gaan. Dit doordat het voor elke transactie veel onderpand eist. Bovendien staan de leden van het clearinghouse, de banken, voor elkaar in door middel van een bijdrage in de kapitaalsbuffer van het clearinghouse. Maar als er iets gebeurt zijn de gevolgen veel groter, omdat nagenoeg alle transacties via het clearinghouse lopen. Het systeemrisico is gegroeid.

Lees meer op Cardano geeft antwoord