Skip to content

Beschikken pensioenfondsen wel over voldoende onderpand voor hun derivaten?

Ja, door verhoogde paraatheid collateral management

In de laatste financiële crisis zorgde afnemende kredietwaardigheid van banken voor problemen met onderpanden (collateral) voor derivaten. Door aangescherpte wereldwijde regelgeving en planmatig collateral management zien we die problemen nu (nog) niet.

Door Joris van Donkersgoed, head of operations bij Cardano

Joris van Donkersgoed CardanoAangescherpte standaarden en regelgeving hebben duidelijk effect

Wereldwijd gelden er standaarden en regelgeving voor het uitwisselen van onderpand als twee partijen rechtstreeks, dus buiten de beurs om, een derivatencontract met elkaar aangaan. De vereisten waaraan onderpand moet voldoen zijn sinds de financiële crisis  behoorlijk aangescherpt. Een voorbeeld hiervan is dat de tijdslijnen dat het onderpand moet settelen (het moment waarop het geld of de obligatie op je rekening moet staan) voor (Amerikaanse) banken strakker en scherper zijn. Daarnaast is bijvoorbeeld ook de grens verlaagd waarop je een zogenoemde collateral call moet plaatsen om extra zekerheid te eisen. Tegelijkertijd is de frequentie van de uitvoering van collateral management aangescherpt naar dagelijks. Deze maatregelen hebben duidelijk geholpen en daar profiteren we nu zeker van.

Extra scherpe monitoring tegenpartijen in coronatijd

In tijden van marktstress, zoals in deze crisis, is ons collateral managementteam in de hoogste vorm van paraatheid. We wisselen dagelijks onderpanden uit en monitoren voortdurend de kredietwaardigheid van de tegenpartijen, de banken waar we het derivatencontract afsluiten. Zodra er een non settlement issue is, delen we dit met ons dealer committee. Hierin zitten onze traders, specialisten van verschillende teams en operations. Als een bank problemen heeft met het leveren van onderpand of als ze aangeven dat ze in deze drukke tijden systeem issues hebben, is dat reden voor een rood vlaggetje; het kan wijzen op een potentieel risico. We escaleren dit dan direct naar onze handelaren. Zij staan in contact met handelaren van de tegenpartij en kunnen juist bij hen druk uitoefenen. Dit gaat dan in trant van: “We zien dat een afgesproken collateral transactie niet is gesetteld. Los dit voor ons op want het is voor ons urgent dat het wel snel settelt.” We zien in de praktijk dat door deze korte lijnen problemen vrij snel worden opgelost.

Comfort bij huidige situatie

De combinatie van verscherpte standaarden, regelgeving, onze verhoogde monitoring en korte lijnen met tegenpartijen geven ons dus continu een goed beeld. Dat biedt comfort, want het leert ons dat er tot nu toe betrekkelijk weinig problemen zijn geweest bij de tegenpartijen. Zelfs banken waarvan wij aan het begin dachten dat die in problemen zouden komen, komen er -tot dusver- zonder kleerscheuren doorheen. Het is natuurlijk prettig voor pensioenfondsbestuurders dat de situatie voortdurend in beeld is en we direct acteren als dat nodig is. In die zin worden zij op dit gebied volledig ontzorgd.