Skip to content

Coronavirus maakt eerste clearingslachtoffer

ABN AMRO Clearing verliest USD 200 miljoen door een Amerikaanse klant van haar clearingservice. Daarmee lijkt het coronavirus zijn eerste clearingslachtoffer te hebben gemaakt. Dit enorme verlies is ontstaan doordat de risicomodellen van de bank geen rekening houden met de recente extreme situaties.

De klant speculeerde met derivaten die ABN AMRO Clearing garandeert bij de beurs. In ruil hiervoor vraagt ABN AMRO onderpand van de klant die als buffer kan dienen als de markten tegen de positie van de klant in bewegen. De risicomodellen van de bank bepalen de hoogte deze buffer, de initial margin. De modellen simuleren de toekomstige waardeontwikkeling van derivaten aan de hand van voornamelijk historische scenario’s. De initial margin moet voldoende zijn om negatieve waardeontwikkeling ook in extreme scenario’s op te kunnen vangen.

Historische marktbewegingen

Vanwege de grote schommelingen op de financiële markten door het coronavirus hebben de beurzen de margeverplichtingen in de afgelopen weken al fors verhoogd. Met name op contracten die nu zeer grote koersschommelingen laten zien, zoals futures op rente- en aandelenindices, is de vereiste marge sterk gestegen, tot wel het vijfvoudige. Dit is een rechtstreeks gevolg van het bepalen van marges op basis van historische marktbewegingen. Met de recente extreme bewegingen werd in het verleden geen rekening gehouden.

Aanpassingen komen te laat

Deze manier van risicomanagement werkt in de praktijk aantoonbaar niet. Het verlies bij ABN AMRO Clearing laat overduidelijk zien dat aanpassingen van de marges te laat komen. Vanwege ‘extreme stress en ontwrichting op de Amerikaanse markten’ maakte de klant een verlies dat niet was gedekt door de marge. Voor ABN AMRO zat er niets anders op dan de positie te sluiten met een verlies van USD 200 miljoen.

Zeer uitzonderlijke situatie

Een woordvoerder van de bank spreekt van ‘een zeer uitzonderlijke situatie die niet eerder is voorgekomen’. Dat is precies het manco van de gehanteerde modellen. Risicomodellen moeten ook rekening houden met extreme scenario’s die zich nooit eerder hebben voorgedaan. Dit vraagt weliswaar verhoogde buffers, maar verlaagt de kans op verliezen.

Max Verheijen, Head of Financial Markets