Direct naar inhoud

Blik op de markt – Duurzaam beleggen Q4 2021

Marktontwikkelingen Q4 2021

Op het gebied van duurzaamheid in de obligatiemarkten waren er in het afgelopen kwartaal weer volop ontwikkelingen. De belangrijkste op een rij:

  • In oktober werd de eerste groene obligatie uit het NGEU-programma uitgegeven. In totaal werd met deze 15-jaars obligatie EUR 12 mrd opgehaald. Hiermee is het de grootste groene obligatie ter wereld. De interesse voor deze obligatie was dan ook groot met een orderboek van ruim EUR 135 mrd.
  • Het vierde kwartaal verliep daarna relatief rustig qua nieuwe uitgifte van ESG-obligaties met ongeveer EUR 30 mrd. Het belegbare ESG-universum voor een gemiddelde LDI-klant van Cardano is daarmee gestegen van ongeveer EUR 420 mrd tot EUR 450 mrd. Over heel 2021 betekent dit een netto toename van bijna EUR 190 mrd. Ruim driekwart van deze toename is toe te schrijven aan uitgiftes van supranationale instellingen, lagere overheden en agentschappen (SSAs).
  • Voor het komende half jaar verwacht de EU ongeveer EUR 50 mrd op te halen. Of een nieuwe groene obligatie hier deel van uitmaakt is nog niet bekend.
  • Het verschil in rendement tussen groene en neutrale obligaties, de greenium, blijft vrij stabiel. De greenium voor een Duitse staatsobligatie met een 30-jaars looptijd bedroeg 4 basispunten aan het einde van het kwartaal. Dit is vergelijkbaar met vorig kwartaal.
  • De greenium van de 15-jaars NGEU-obligatie op het moment van uitgifte bedroeg ongeveer 2.5 basispunten. Deze is daarna uitgelopen naar 4 basispunten. Dit is hoger dan dat we bij andere uitgiftes zien uit de SSA-categorieën en is dus vergelijkbaar met de greenium van een Duitse 30-jaars staatsobligatie zoals hierboven beschreven. Echter, ter vergelijking met een 10-jaars Duitse staatsobligatie is het nog steeds een stukje lager. Daar is de greenium namelijk 6 basispunten.
  • Aan het eind van 2021 publiceerde de Europese Commissie haar concept EU Taxonomy. Hieraan ging een gevoelige discussie over aardgas en kernenergie vooraf. Beide vormen van energie lijken het, in tegenstelling tot eerdere versies, onder voorwaarden te halen. De EU Taxonomy zal naar verwachting een belangrijke leidraad vormen voor wat wel en wat niet duurzaam is.