Direct naar inhoud

Zwitserleven Obligatiefonds

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Gespreid beleggen in staats- en bedrijfsobligaties in euro
 • Beleggen in ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van verantwoord ondernemen
 • Relatief laag risico

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 16,42
 • Handelskoers
  € 16,44
 • Datum
  18-06-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Obligaties
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Obligatiefonds past goed bij de belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds heeft duurzame karakteristieken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Zwitserleven Obligatiefonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties waarvan minimaal 90% met een minimale gemiddelde rating van BBB- en maximaal 10% met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score van de portefeuille. Het fonds heeft als beleggingsdoel een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark en tegelijkertijd een zo hoog mogelijk ESG-score te realiseren die minimaal 10 punten hoger is dan die van de benchmark.

Periode per 31-05-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds -0,59% 3,86% -2,67% -1,07%
Benchmark -1,08% 3,03% -3,22% -1,48%

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Zwitserleven Obligatiefonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Obligatiefonds Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.