Direct naar inhoud

Zwitserleven Mixfonds

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Gespreid beleggen in Europese aandelen en euro obligaties
 • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van verantwoord ondernemen

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 49,41
 • Handelskoers
  € 49,49
 • Datum
  01-03-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Mix
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Mixfonds past bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen en obligaties. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken waardoor minimum eisen worden gesteld aan gedrag en/of in beperkte mate duurzaamheidsdoelstellingen worden geformuleerd. Zwitserleven Mixfonds belegt voor ongeveer de helft van de portefeuille in Europese aandelen en voor de andere helft in euro staats- en bedrijfsobligaties. De standaardverdeling is 50/50. Wanneer de fondsmanagers goede verwachtingen hebben voor aandelen, kunnen ze de weging aanpassen naar maximaal 55%. Ditzelfde geldt voor obligaties. De koersen van aandelen en obligaties bewegen vaak tegengesteld waardoor de belegger profiteert van een stabieler rendement. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De fondsmanagers selecteren alleen aandelen en obligaties waarin vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score van de portefeuille.

Periode per 31-01-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 1,29% 9,42% 4,27% 5,24%
Benchmark 0,71% 7,47% 3,44% 4,14%

Bekijk prestaties

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Zwitserleven Mixfonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Mixfonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.