Direct naar inhoud

Zwitserleven Long Duration Fonds

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Gespreid beleggen in euro staatsleningen van landen uit de eurozone en rentederivaten
 • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 29,08
 • Handelskoers
  € 29,11
 • Datum
  12-07-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Obligaties
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Long Duration Fonds past goed bij de institutionele belegger die de afdekking van (een deel van) het renterisico op (toekomstige) uitkeringsverplichtingen wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Long Duration Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken en een beleggingsbeleid dat is gericht op het voeren van een renterisicobeleid dat gebruikt kan worden voor het afdekken van het renterisico op verplichtingen van de verzekeraar. Het Fonds belegt, via Cardano Long Duration Fund, hoofdzakelijk in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen, zoals bedoeld in de Verordening EU 2017/1131 inzake geldmarktfondsen, van hoofdzakelijk ‘investment grade’ kwaliteit welke genoteerd zijn in euro.

Periode per 30-06-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds -6,28% -0,37% -14,48% -8,44%
Benchmark NA NA NA NA

Bekijk prestaties

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Zwitserleven Long Duration Fonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Long Duration Fonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.