Direct naar inhoud

Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Een breed gespreide portefeuille van beursgenoteerde Europese aandelen
 • Beleggen in ondernemingen die voldoen aan ons ESG-beleid en uitsluitingenbeleid
 • Een rendement dicht bij de index tegen relatief lage kosten
 • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 35,66
 • Handelskoers
  € 35,73
 • Datum
  20-06-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Aandelen
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa past goed bij de belegger die duurzaam wil beleggen in een goed gespreide portefeuille van Europese aandelen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie.

Waarin belegt het fonds?

Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa heeft een duurzaam beleggingsbeleid. Voor dit fonds zijn concrete duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen, overheden en instellingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage leveren en die tevens er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. Het fonds belegt in (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Europe Index Net EUR (Index), met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan zowel het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid. Het doel van het fonds is, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, ten behoeve van participanten een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Europe Index Net Index zoveel als mogelijk benadert.

Het fonds belegt hiertoe uitsluitend in aandelen die beursgenoteerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de Index.

Periode per 31-05-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 9,60% 17,15% 7,64% 9,45%
Benchmark 10,14% 17,56% 8,40% 9,60%

Bekijk prestaties

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde. Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa is een nieuw fonds, de rendementshistorie in de grafiek tot en met 25 november 2020 is ontleend aan de rendementen van Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe – C1 Inc EUR. Het beleggingsbeleid van Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa komt overeen met dat van Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe – C1 Inc EUR en derhalve geeft dit een vergelijkbare rendementsindicatie. Resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert ACTIAM geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Index Aandelenfonds Europa is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.