Direct naar inhoud

Zwitserleven Europees Aandelenfonds

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Een breed gespreide portefeuille van Europese aandelen
 • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
 • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 30,80
 • Handelskoers
  € 30,87
 • Datum
  18-06-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Aandelen
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Europees Aandelenfonds past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in Europese aandelen. En die daarnaast milieu en winstgevendheid belangrijk vindt.

Waarin belegt het fonds?

Voor dit fonds zijn concrete duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen, overheden en instellingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage leveren en die tevens er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. Zwitserleven Europees Aandelenfonds belegt in ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De fondsmanagers selecteren alleen aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score van de portefeuille.

Periode per 31-05-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 12,58% 21,80% 9,88% 11,59%
Benchmark 10,14% 17,56% 8,40% 9,60%

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Zwitserleven Europees Aandelenfonds is een subfonds van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Europees Aandelenfonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.