Direct naar inhoud

Zwitserleven Credits Fonds

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Gespreid beleggen in bedrijfsobligaties in euro
 • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen
 • Relatief laag risico

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 10,45
 • Handelskoers
  € 10,44
 • Datum
  01-03-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Obligaties
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Zwitserleven Credits Fonds past goed bij de belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Voor dit fonds zijn concrete duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd waaraan ondernemingen, overheden en instellingen bewust en aantoonbaar een positieve bijdrage leveren en die tevens er voor moeten zorgen dat duurzaamheidsrisico’s afdoende worden beheerst. Zwitserleven Credits Fonds belegt in vastrentende instrumenten genoteerd in euro van ondernemingen en overheden die toonaangevende kredietbeoordelaars een waardering toekennen. Het Fonds belegt minimaal 90% in vermogenstitels met een minimale gemiddelde rating van BBB‐ en maximaal 10% in vermogenstitels met een lagere gemiddelde rating. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal BBB+. Het beleggingsdoel is om een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score van de portefeuille.

Periode per 31-01-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 0,27% 6,74% -2,34% 0,09%
Benchmark 0,10% 6,02% -2,71% -0,14%

Bekijk prestaties

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert ACTIAM geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten. 

Zwitserleven Credits Fonds is een subfonds van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. De beheerder van Zwitserleven Credits Fonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.