Direct naar inhoud

Global Emerging Markets Equity Pool

Doelstelling

Het doel van het Fonds is om voor de Participanten een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, dat voornamelijk bestaat uit vermogensgroei op de lange termijn uit een gespreide portefeuille in verhandelbare aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen uit zogenoemde opkomende markten.

Opkomende markten zijn markten in landen met een economie in ontwikkeling. Daarom kenmerken aandelen uit opkomende markten zich veelal door een hoger risico dan aandelen uit ontwikkelde markten, waarbij het risico wordt uitgedrukt in de mate van historische koersschommelingen oftewel de koersvolatiliteit. Dit heeft als gevolg dat de prestaties van het Fonds op relatief korte termijn sterk kunnen variëren. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een rendement, dat over een doorlopende beoordelingsperiode van drie jaar ten minste gelijk is aan dat van de MSCI Emerging Markets Index Net EUR (de benchmark).

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 72,71
 • Handelskoers
  € 72,71
 • Datum
  18-06-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Aandelen
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Opkomende Landen

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt via Schroder International Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc in een gespreide portefeuille van aandelen en beursgenoteerde ondernemingen uit opkomende landen en regio’s. Door haar beleggingen in Schroder International Selection Fund Emerging Markets I EUR Acc promoot het Fonds ecologische en sociale kenmerken, zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Het Fonds kan ook beleggen in andere financiële instrumenten en kan deposito’s in contanten houden. De fondsmanagers analyseren de ontwikkelingen op de markt. Op basis van hun verwachtingen spreiden ze de beleggingen over de regio’s waardoor een stabiel rendement op de lange termijn haalbaar is.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten.