Direct naar inhoud

Cardano Impact Financial Inclusion Fund (I)

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 1.446,73
 • Handelskoers
  € 1.446,73
 • Datum
  19-04-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 9
 • Categorie
  Impact
 • Valuta-afdekking
  Hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Opkomende Landen

Het Cardano Impact Financial Inclusion Fund (I) heeft een duurzame doelstelling. Het fonds wil een positieve maatschappelijke impact realiseren door onderhandse leningen te verstrekken aan financiële instellingen in opkomende landen. Op deze manier wil Cardano bijdragen aan de toegang tot financiering van micro- en MKB-ondernemingen, in deze landen. Professionele investeerders kunnen instappen in een reeds volledig belegde portefeuille met een succesvol track record. Het fonds speelt bovendien in op de groeiende vraag van beleggers om actief een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals – SDG’s). Het fonds sluit goed aan op de groeitrend van het micro- naar het MKB-segment in deze regio. Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat het MKB in opkomende landen goed is voor 45% van de totale werkgelegenheid, 4 van de 5 formele banen en 33% van het nationale inkomen.

Om tot het verstrekken van financiering aan MFI’s te komen werkt Cardano samen met Developing World Markets (DWM). Het Cardano Impact Investing team fungeert als fondsmanager, terwijl DWM een rol vervult in het selecteren van geschikte investeringen, het verrichten van de due diligence, het monitoren van de investeringen en het rapporteren over de beleggingen.

Een beleggingscommissie opereert naast het Cardano Impact Investing team en is verantwoordelijk voor het nemen van de investeringsbeslissingen en de communicatie met en het onderhouden van de relatie met de (institutionele) investeerders. De beslissingen worden genomen op grond financiële en sociale of maatschappelijke gronden. Op beide terreinen dient een voorstel te voldoen aan het investeringsbeleid van Cardano Impact Investing. Nadat besloten is tot een investering, draagt DWM zorg voor het tijdig en regelmatig monitoren van de investeringen en – in het geval een MFI in problemen komt – voor het vinden van adequate oplossingen die maatschappelijk en financieel werkbaar zijn. Het Cardano Impact Investing team rapporteert op maand-, kwartaal- en jaarbasis aan de fondsparticipanten.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten.