Direct naar inhoud

Cardano-FMO SME Finance Fund I

Fondsgegevens

 • ISIN
  Geen gegevens beschikbaar
 • NAV
  € 1.228,31
 • Handelskoers
  € 1.228,31
 • Datum
  31-05-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 9
 • Categorie
  Impact
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Opkomende Landen

Het Cardano-FMO SME Finance Fund I heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Het fonds verschaft kapitaal aan financiële instellingen in opkomende en ontwikkelingslanden met als duidelijk doel de toegang tot kredieten voor het MKB te verbeteren. Deze financiële instellingen verlenen op hun beurt kredieten en overige financiële diensten aan het MKB in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De MKB-sector is in deze landen relatief onderontwikkeld. Een van de belangrijkste factoren die de verdere ontwikkeling van het MKB in de weg staat, is de beperkte toegang tot financiële diensten. Zeventig procent van het MKB in opkomende markten wordt onvoldoende bediend. Om de toegang tot kapitaal voor het MKB te verbeteren werkt het Cardano Impact Investing samen met FMO. Cardano Impact Investing fungeert als fondsmanager, terwijl FMO een rol vervult in het zoeken en selecteren van geschikte investeringen, het verrichten van due diligence, het monitoren van de investeringen en het rapporteren over de beleggingen.

Het investeringscomité van Cardano Impact Investing is verantwoordelijk voor het nemen van de investeringsbeslissingen en de communicatie met en het onderhouden van de relatie met de (institutionele) investeerders. De beslissingen worden genomen op grond financiële en sociale of maatschappelijke gronden. Op beide terreinen dient een voorstel te voldoen aan het investeringsbeleid van Cardano Impact Investing. Nadat besloten is tot een investering, draagt FMO zorg voor het tijdig en regelmatig monitoren van de investeringen en – in het geval een financiële instelling in problemen komt – voor het vinden van adequate oplossingen die maatschappelijk en financieel werkbaar zijn. Cardano Impact Investing rapporteert op kwartaal- en jaarbasis aan de fondsparticipanten.

Extra informatie