Direct naar inhoud

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets – Z1 Acc EUR

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Beleggen in een breed gespreide portefeuille van aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit emerging markets (opkomende landen)
 • Beleggen in ondernemingen die voldoen aan ons ESG-beleid en uitsluitingenbeleid
 • Een rendement dicht bij de benchmark tegen lage kosten
 • Participatieklasse voor professionele belegger met een bijzondere beheersovereenkomst

Fondsgegevens

 • ISIN
  NL0015001FR0
 • NAV
  € 37,22
 • Handelskoers
  € 37,27
 • Datum
  12-07-2024
 • Morningstar
  Morningstar niet beschikbaar
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Aandelen
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  UCITS
 • Regio
  Europa

Voor wie is het fonds?

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets – Z1 Acc EUR past goed bij de belegger die in één keer wil beschikken over een goed gespreide belegging in aandelen uit opkomende landen. En die daarnaast duurzaam beleggen en winstgevendheid belangrijk vindt. Deze participatieklasse Z1 Acc EUR is uitsluitend bedoeld voor een professionele belegger met een bijzondere beheersovereenkomst. Voor particuliere beleggers is er de participatieklasse C1 Acc EUR.

Waarin belegt het fonds?

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets – Z1 Acc EUR heeft een duurzaam beleggingsbeleid. Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken en tracht duurzaamheidsrisico’s zoveel als mogelijk te beheersen. Het fonds belegt in (certificaten van) aandelen van ondernemingen die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets Index Net EUR (Index), met uitzondering van aandelen van die ondernemingen die niet voldoen aan het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid. Het doel van het fonds is, rekening houdend met de voor het fonds van toepassing zijnde Uitsluitingscriteria, ten behoeve van participanten een rendement te realiseren dat het rendement van de Index zoveel als mogelijk benadert.

Het fonds belegt hiertoe uitsluitend in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende landen. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de Index. Het fonds neemt de ICBE-beleggingsrestricties in acht en belegt niet voor meer dan 10% in instellingen voor collectieve belegging.

Bekijk prestaties

De grafiek is gebaseerd op dagrendementen op basis van intrinsieke waarde en gecorrigeerd op dividenduitkeringen.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten.

De beheerder van het fonds is Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.). Cardano en het fonds zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit fonds is een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.