Direct naar inhoud

Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief

Over het fonds

 • Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken
 • Mix van aandelen in wereldwijde beurgenoteerde ondernemingen, aandelen in Europese vastgoedondernemingen, in euro luidende duurzame bedrijfsobligaties en in euro luidende kortlopende obligaties.
 • Spreiding over verschillende beleggingscategorieën en regio’s
 • Laag risicoprofiel

Fondsgegevens

 • ISIN
  NL0010579157
 • NAV
  € 27,73
 • Handelskoers
  € 27,71
 • Datum
  20-06-2024
 • Morningstar
  Morningstar
  4 van 5 sterren
 • SFDR
  SFDR 8
 • Categorie
  Mix
 • Valuta-afdekking
  Non-hedged
 • Regime
  AIFMD
 • Regio
  Wereld

Voor wie is het fonds?

Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief past goed bij de belegger die kiest voor weinig risico en een stabiel rendement. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Het fonds is één van de goedkoopste in zijn categorie.

Waarin belegt het fonds?

Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken en tracht duurzaamheidsrisico’s zoveel als mogelijk te beheersen. Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief belegt, via onderliggende door Cardano beheerde beleggingsinstellingen, in duurzame bedrijfsobligaties genoteerd in euro (65%), kortlopende obligaties genoteerd in euro (10%) en beursgenoteerde wereldwijde aandelen (25%). De beheerder belegt alleen in landen en aandelen die voldoen aan minimum ESG-eisen. Voor iedere beleggingscategorie gelden er bandbreedten waarbinnen belegd kan worden. Hierdoor kan er worden ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan kan gekozen worden voor meer of minder kortlopende obligaties, duurzame bedrijfsobligaties of aandelen.

Periode per 31-05-2024 YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Fonds 2,57% 8,62% 0,36% 2,16%
Benchmark 2,76% 9,37% 0,70% 2,19%

Bekijk prestaties

De tot 1 september 2020 getoonde historische rendementen zijn ontleend aan Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief dat tot 1 september 2020 als subfonds deel uitmaakte van Cardano Beleggingsfondsen N.V. Dit subfonds is op 1 september 2020 samengevoegd met Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief dat als subfonds deel uitmaakt van Cardano Beleggingsfondsen II.

ESG Dashboard

Ontdek het ESG Dashboard voor gedetailleerde duurzaamheidsinformatie op fondsniveau.

Extra informatie

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

Cardano heeft als beheerder van fondsen een ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’. Indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheid die van toepassing zijn op productniveau zijn per fonds opgenomen in de duurzaamheids-gerelateerde informatie, maar ook in de precontractuele duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het prospectus. Scores op deze indicatoren worden per fonds opgenomen in de periodieke duurzaamheidsinformatie als bijlage bij het jaarverslag van dat fonds. Daarom publiceert Cardano geen ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten’ op productniveau, oftewel per fonds.

Fondsdocumenten

Cardano Asset Management N.V. (voorheen ACTIAM N.V.) is bezig met het aanpassen van alle documentatie naar aanleiding van de naamswijziging. Gedurende dit proces kan de naam ACTIAM N.V. nog steeds (online) voorkomen in (online) documenten.

Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief is een subfonds van Cardano Beleggingsfondsen II. De beheerder van Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief is ACTIAM. Het fonds en Cardano zijn geregistreerd bij de AFM. Voor dit subfonds zijn een prospectus en Essentiële-informatiedocument beschikbaar. De op deze webpagina getoonde informatie mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.